WAT BRENGT 2013 ONS ??

crisis1

Het jaar 2013 wordt een zwaar jaar voor het Nederlandse volk en de meeste Europeanen.
Overal wordt fors bezuinigd. De sociale en economische situatie in het zuiden van Europa is al voorbij de humane grenzen. Armoede en een toekomst zonder perspectief razen door een groot deel van Europa.

Het vrolijke Europa van eurocraten is een nachtmerrie, niet alleen voor de zuidelijke Europeanen, maar ook voor de rest van Europa, omdat die de bodemloze put moeten dempen!.
De bezuinigingen zullen ons komende jaren naar de rand van de amoedegrens brengen! Daarover horen we de eurocraten nooit.

De financiële crisis leidt tot forse bezuinigingen, die burgers hard en direct raken. Tegelijk worden maatregelen genomen om de banken financieel te ondersteunen en de beurskoersen enigszins op peil te houden. Europese ambtenaren moeten meer toezicht gaan houden op de begroting van landen. Dit zijn allemaal maatregelen die de oorzaken van de crisis niet aanpakken en een volgende crisis niet zullen voorkomen. Daarvoor is het nodig dat Europese landen een actieplan opstellen tegen speculatie, overheden weer meer toezicht gaan houden op de banken en burgers meer worden betrokken bij de besluiten die in de Europese Unie worden genomen.
We kunnen kiezen of Europa de oorzaak is, of de oplossing van onze problemen.
De euro werd ingevoerd zonder goedkeuring van de bevolking. De Europese Grondwet werd door de bevolking afgewezen, maar via de achterdeur alsnog doorgedrukt. Laten we ons beleid bepalen door de markten en snoeren we onze burgers de mond? Of gaan we de markten weer meer reguleren en de mensen meer zeggenschap geven? Je kunt niet tegen Europa zijn, evenmin als tegen het weer. Op goed weer mag je alleen hopen, een beter Europa kunnen we maken.”
Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) wil dat Nederland nog een paar miljard moet bezuinigen om te voldoen aan de Europese eis!

Ondanks dit spreken de eurocraten nog steeds in vrolijke termen over de toekomst van Europa. Over welk Europa spreken de eurocraten als zij over Europa spreken? Over welke Europeanen spreken de eurocraten als zij over de toekomst van Europa spreken?
De eurocraten hebben geen last van armoede of sociale en economische achteruitgang. Als de eurocraten over Europa spreken, praten ze over hun eigen toekomst, over hun eigen instituut, hun banen en dromen. En dat ziet er inderdaad vrolijk uit.
Maar het contrast tussen de vreugde van eurocraten en de ellende van (vnl. de zuidelijke) Europeanen en de voortdurende crisis in heel Europa, spreken boekdelen over het morele failliet van de eurocraten.
Ellian.

De Meerderheid van de bevolking is pessimistisch!
Aan het begin van 2013 zijn mensen vooral pessimistisch over de Nederlandse economie: 55 procent denkt dat het de komende maanden slechter zal gaan. Slechts zeven procent verwacht een verbetering. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

43 procent denkt dat het met het eigen huishouden slechter zal gaan. Een meerderheid (73 procent) verwacht dat het kabinet in 2013 meer gaat bezuinigen dan tot nu toe is aangekondigd.

Quote:
“Economie en welvaart worden voor een zeer belangrijk deel bepaald door vertrouwen.
Echter indien bij herhaling blijkt, dat op grote schaal wordt gesjoemeld, of zelfs gelogen door overheden, instanties en partijen die een cruciale plaats in de vertrouwensketen innemen, dan is vervolgens het vertrouwen volledig zoek, en geraakt de economie in het slop.”

Conclusie: De crisis wordt bewust kunstmatig veroorzaakt vanuit het bankwezen om ons de EU in te trommelen en soevereiniteit en democratie op te heffen. De kans op herstel in 2013 is dan ook NUL!