DE FRAUDE EN MANIPULATIE VAN ONZE REGERINGEN

DE FRAUDE EN MANIPULATIE VAN ONZE REGERINGEN

Als er in een groot concern een vacature is voor een of meerdere bestuurders, zal hiervoor een strenge procedure gelden. Niet alleen zullen de opleiding en capaciteiten van deze bestuurders kritisch onder de loep worden genomen, maar ook hun integriteit moet gewaarborgd zijn!
Hoe belangrijker de functie hoe scherper de eisen!

Waarom worden deze eisen bij het aanstellen van bestuurders van een land of continent dan helemaal niet toegepast?
Waarom kiest een volk een handvol bestuurders, die hun belangen zouden moeten behartigen, zonder enige kritiek, een groepje die hen dicteert welke maatschappelijke verhoudingen men aangaat; hoe men met zijn (allochtone) medeburgers moet samenwerken en hoe men zich moet laten exploiteren, hoe men zich zonder protesteren of controleren (ten gunste van andere landen, en de megaverdieners) financieel moet laten uitbuiten, enz. enz.
Kortom, beslissingen die cruciaal zijn voor hun eigen veiligheid, economie, gezondheid, samenleving én overleving worden zomaar in de handen gelegd van een groepje incapabele, op eigen gewin beluste politici! Het volk geeft haar eigen macht uit handen en draagt deze over aan machthebbers die de ondergang van de hele natie zullen veroorzaken!

Als het volk dezelfde criteria zou hanteren als die van het bedrijfsleven, dan had men allereerst een bindend referendum moeten hebben net als in Zwitserland, waar het gehele volk inspraak heeft in alle belangrijke beslissingen van de door hen gekozen regering. Men zou dan een regering kiezen die niet onze soevereiniteit kan overdragen en daarmee onze democratie verkwanselen. Men zou geen regering kiezen die (zonder overleg van het volk) een beslissing kan nemen, die de ondergang van het land zou betekenen (bijv. om lid te worden van een uiterst gevaarlijke dictatoriale organisatie zoals de EU). Men zou een regering kiezen die integer is en geen fraude pleegt om gekozen te worden, die niet de media manipuleert, die geen desastreuze beleidsbeslissingen voor het volk neemt enz. enz.

Het niet hanteren van bovenstaande levensbelangrijke voorwaarden heeft hier geresulteerd in een dictatoriaal regiem, waarbij zowel ‘capaciteiten als integriteit’ ver te zoeken is!
Het begint al bij de verkiezingen. Deze worden op een slinkse manier gemanipuleerd, waarbij fraude ook een rol speelt.

Voorbeelden:
PvdA bijvoorbeeld heeft hun enorme stijging van stemmen bij de verkiezingen (t.o.v. vorig jaar) te ‘danken’ aan de grote groepen islamitische kiezers, waarbij fraude aan te pas kwam. “De PvdA heeft jarenlang een illegaal moskee-internaat gedoogd, omdat het vreesde bij sluiting kiezers kwijt te raken. Dat stelt Marco van Lent, oud-fractievoorzitter van de PvdA in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord.”
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/new/comments/kiezers_eisten_moskee_pvda_feijenoord_stemde_in_met_illegale_constructie/

Grootscheepse verkiezingsfraude Amsterdam-Rotterdam (manipulatie)
-NPO-verslaggever Jan Roos meldt grootscheepse uitslagfraude in Amsterdam-Oost. Roos: “Het malle is dat een half uur voordat Amsterdam de uitslag doorgaf de stembiljetten in stembureau MusiQ nog op tafel lagen.
– Het ANP meldde de uitslag van Rotterdam al om 01.19 uur. NOS-nieuwslezer Herman van der Zandt las de cijfertjes keurig netjes op, maar ontdekte al snel dat er weinig van klopte. “Laten we deze maar snel vergeten,” aldus de zichtbaar vermoeide presentator.
http://www.niburu.nl/binnenland/grootscheepse-verkiezingsfraude-in-amsterdam-en-rotterdam.html#.UFRdFhbyVUs.nujij

Uit het Archief: Winst VVD bij verkiezingen gemanipuleerd?
http://www.argusoog.org/uit-het-archief-winst-vvd-bij-verkiezingen-gemanipuleerd/

Ook het beleid van onze regering is een vorm van manipulatie. Zoals het omstreden Regeerakkoord, dat nog vóór de installering van het kabinet in elkaar werd geflanst en gepresenteerd.
Dit was allemaal gepland. In mijn eerdere blogs schreef ik al dat dit plan met opzet is gelanceerd, wetende dat het volk op de achterste benen zou staan. En om daarna hun echte plannen (die net zo desastreus voor ons zijn) door onze strot te duwen!

“Eerst werd de verplichte zorgverzekering ingevoerd. Er veranderde niet heel veel, behalve dat nu de regering over de mogelijkheid beschikte om desgewenst naar willekeur de premies te verhogen. Het nieuwe systeem had de burger nu immers de mogelijkheid ontnomen zich niet of tegen marktprijzen te verzekeren.
Het nieuwe systeem werd geaccepteerd, want niemand voorzag hoe kwaadaardig de boven ons gestelden kunnen zijn, en hoe zij ons en de marktwerking haten.
Er is een simpel middel om alle kritiek te ontlopen: kom met een krankzinnig plan dat zo veel protest oproept, dat alles daarna als minder erg wordt beschouwd. Het tweede, ‘echte’ plan wordt dan verder zonder morren, nadenken of kritiek geaccepteerd. Eén-nul voor de regering. Lukt het toch om het krankzinnige plan uit te voeren, mooi, die is dan binnen.
Lukt het niet, dan komen we met het ‘echte’ plan dat de murw gemaakte burger vervolgens moeiteloos slikt. Het uiteindelijke doel blijft om ons even arm en onmondig te maken als een tandeloos omaatje uit de binnenlanden van Kreta, en binnen die strategie past dit prima, hoe het ook afloopt.”
http://hoeiboei.blogspot.sg/2012/11/de-marx-brothers-nu-als-duo.html#more

Het Eurofiele kabinet Rutte2!
Dat Samsom Eurofederalistische ambities heeft weet iedereen, en ook al heeft Rutte altijd beweerd geen eurofiel te zijn maar slechts eurorealistisch, hij (en de meerderheid van de 2e Kamer) stemden in met het Europese Financiële Fonds (EFSF) en de hulp die werd geboden aan lidstaten zials Ierland, Portugal, Griekenland, Spanje en Cyprus.Ook gaf Nederland het groene licht aan de verlening van de lidstaatstatus aan Servië.

Hans Roodenburg (Dagelijkse Standaard) schreef:
“Dus ook al komt zo’n minderheidskabinet er niet, zo was de gedachte, dan krijgen we een kabinet waarbij links en eurofiel Nederland de vingers kunnen aflikken.
En dat is precies wat we nu zien gebeuren. Nog voor de onderhandelingen op gang kwamen begon de PvdA al te morrelen aan de immigratiesluizen. Er moet een ‘kinderpardon’ komen, dat vooral een volwassenenpardon zal blijken te zijn, en de aanscherping van de regels voor gezinshereniging door het vorige kabinet moet op de lange baan worden geschoven. Verder heeft de VVD in de onderhandelingen, naar het zich laat aanzien, zo’n beetje alles weggegeven.
Het zijn vooral de daden van Rutte op het Europese toneel die te denken geven. De premier heeft de aanpak van de eurocrisis zoals die door Merkozy is uitgestippeld door dik en dun gesteund. En hoe je het ook wendt of keert, die aanpak zal onvermijdelijk uitmonden in een federaal Europa, met de transferunie als het financiële hart, een tranferunie die tot een ongekende verarming van Nederland zal leiden.”
http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/10/het-eurofiele-gehalte-van-de-vvd

Gebleken is dat bijna alle Nederlandse politieke partijen voorstander zijn van een totale politieke unie, een echte monetaire en economische unie dus. Men wil een verdere versterking van de Europese Bankenautoriteit, ook voor de niet eurolanden, en men is voor versterking van het economisch bestuur door Brussel.
De Groenen pleiten zelfs voor een federatie, directe Europese belastingen, en vergaande sociale convergentie ´maar niet naar beneden´. Wie dat moet betalen is niet duidelijk.
En (Let goed op!): Een oproep om referenda mogelijk te maken werd verworpen door VVD, D66, CDA en PvdA, net als de fundamentele uitspraak dat volkeren zelfbeschikking hebben!! Met andere woorden: het volk heeft geen enkele inspraak en geen enkel recht, zij mogen alleen alles betalen!

Het Europees Parlement, waaronder de Nederlandse regeringspartijen, zijn dus van mening dat soevereiniteit voorbij is; zit je in de Unie dan is de rol van je parlement uitgespeeld. Landen mogen hun burgers ook niet meer vragen om hun mening over Europa. Brussel sluit voortaan alle verdragen namens de lidstaten en om dat te vieren krijgen we met een vereffeningsfonds elkaars huidige schulden toegeschoven, en met eurobonds elkaars nieuwe schulden.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/11/vvd-en-pvda-geven-nederlandse-soevereiniteit-op

Lees ook het artikel “VVD en PvdA geven Nederlandse soevereiniteit op”
http://ejbron.wordpress.com/2012/11/24/maffiosi-is-de-gevangenis-kregen-miljoenen-van-de-eu/

Ook wordt het volk belogen over zaken, die zelfs onze veiligheid in gevaar kunnen brengen! Voorbeeld: Verhagen heeft bevestigd dat verzwegen is dat er al jaren Amerikaanse kernwapens in Nederland opgeslagen liggen!
En dit is slechts het topje van de ijsberg! Lees hier hoe vaak het volk is belogen en bedrogen:
http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/323693-nederlandse-volk-werd-wordt-bedrogen-belogen.html

Resumerend: Het volk heeft gekozen voor een dictatoriale staat, met bestuurders die hen als slaven behandelen. Wie de integriteit laat aantasten, tast het vertrouwen van de burger in het bestuur, en daarmee de democratie in haar wortels aan!
Ons volk heeft dus met het kiezen van deze regering onze democratie voorgoed verkwanseld!