NEDERLAND HEEFT GEEN VERTROUWEN MEER IN DE TOEKOMST!

Het vertrouwen in de politiek heeft een historisch dieptepunt bereikt!
Nederlanders zien het somber in. 71 procent vindt dat het de verkeerde kant op gaat met ons land, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau

Je zou zeggen: “Waarom hebben jullie dan in hemelsnaam voor dít kabinet gekozen?
Kiezen zou op grond van argumenten, inhoud en vrijheid moeten gebeuren. Maar je ziet tegenwoordig steeds vaker dat mensen kiezen op grond van “onderbuikgevoelens”, op wat de (vaak gemanipuleerde) media schrijft en dus wordt er gekozen, niet voor diegene die het beste beleid heeft, maar diegenen die het beste “gebakken lucht” verkopen (beloftes die niet waargemaakt worden)!

Men beseft al helemaal niet dat er geen democratie meer is in dit land. Er bestaat hier geen bindend volksreferendum! Er wordt alleen de schijn gewekt dat het volk beslist! In de praktijk is dit dus het tegenovergestelde!

Frank Ankersmit, historicus en vroeger lid van de VVD, verwoordde dit autoritair proces perfect:

“We leven in toenemende mate in een oligarchie, een stelsel waarin een kleine groep het voor het zeggen heeft en waarin deze groep door middel van publieke organisaties zijn eigen belang veiligstelt. In dat opzicht zijn we op weg terug naar het feodalisme waar de staat garant staat voor het belang van een bepaalde, private groep”  (auteur: “Bilderberggroep?”)

Het vernietigende regeerakkoord heeft velen de ogen geopend.

De woorden van Rutte: “We moeten de pijn evenwichtig delen!!” werkten voor velen dan ook als zout op de wonde.
De bezuinigingen zullen in 2017 oplopen tot 46 miljard euro! En we moeten dit met z’n allen(?) “Evenwichtig(?)’ verdelen?!
In feite zegt hij dus dit:
“Wij hebben 46 miljard door het riool gespoeld, en jullie zullen het nu met z’n allen moeten betalen, want wij VERTIKKEN het om te bezuinigen op onze hobby’s te weten:
– megasalarissen van alle bestuurders, bonussen, wachtgelden etc,
– miljarden aan ontwikkelingshulp die in de zakken van corrupte bestuurders en organisatoren verdwijnen
– miljarden aan immigratie en integratie
– miljarden aan subsidie’s aan het buitenland en multiculture projecten in Nederland
– miljarden aan de EU en ESM die wij nooit zullen terugkrijgen
– megakosten van het koningshuis
enz. enz.
Dus geacht (dom en gewillig) volk, dit is de rekening die wij aan jullie presenteren en het is slikken of verrekken!”

http://video.elsevier.nl/#!clip/2084523

Elsevier: Kabinet Rutte 2 wordt desastreus voor Nederland!!!

– We dreigen weer in een recessie terecht te komen. Dat is niet goed voor de schatkist – er komt minder belastinggeld binnen. De verhoging van de btw en de bezuinigingen die juist de middenklasse raken – vooral de hogere middenklasse – kunnen funest zijn voor de groei van de economie.
De hogere middenklasse staat niet los van de gewone middenklasse. En die groep staat weer in verbinding met andere inkomensgroepen. Van hoog naar laag zou er een negatieve beweging kunnen ontstaan. Angst en zuinigheid kunnen zich als een epidemie verspreiden over alle inkomensgroepen (behalve de echte rijken vanaf 100.000 blijven buiten schot)!!

– CPB geeft alsnog koopkrachtcijfers Regeerakkoord vrij!

Volgens verschillende berekeningen zouden de koopkrachteffecten veel nadeliger zijn dan door de regeringspartijen werd voorgespiegeld.
Rutte en Samsom toveren nu slechts een andere variant van nivellering uit de hoge hoed. En raken daarmee nog steeds vooral de middengroepen.

Uiteindelijk gaf het kabinet toe dat de koopkrachtdaling voor sommige groepen wel degelijk boven de 10 procent zal komen!
-Eigen risico in de zorg blijft inkomensafhankelijk, oplopend tot €595.
-De middeninkomens gaan nog meer inleveren. De groep die niet is vertegenwoordigd, wordt het hardst gepakt: AOW’ers met een aanvullend pensioen worden gekort tussen de 0,2% en 10,4%. Mensen met vervroegd pensioen gaan er bijna 16% op achteruit.

Hierbij komt nog:
-assurantiebelasting van 9,7 naar 21%,
-hogere belastingen op energie,
-BTW naar 21 % (reeds ingevoerd), bijna een kwart van alle producten en diensten !!!
-hogere accijzen op benzine (reeds ingevoerd)
-Nieuwe spaarregeling vitaliteitssparen komt te vervallen
-Werkbonus oudere werknemers komt vervallen
-Levensloopregeling en spaarloonregeling zijn afgeschaft,
enz, enz.

Onderstaand nog meer alarmerende berichten:

-ECONOMISCHE CRISIS NEDERLAND: GROEIENDE ARMOEDE EN NIEUWE CRISIS
http://xandrah.wordpress.com/2012/11/05/update-economische-crisis-groeiende-armoede-en-nieuwe-crisis/

-WERKELOOSHEID ENORM GESTEGEN
Statistiek (CBS) In juni zat nog 5,0% van de beroepsbevolking zonder baan en en na drie maanden is dit met 0,8% gestegen tot 5,8% van de beroepsbevolking. Ruim 455.000 mensen zitten in Nederland zonder werk.
http://www.ed.nl/algemeen/economie/werkloosheid-in-nederland-stijgt-verder-1.3348998

-AANTAL FAILLISSEMENTEN STIJGT MET 30%
http://biflatie.nl/artikelen/58-crisis/36840-aantal-faillissementen-stijgt-met-30

-ONZE DEMOCRTATIE AAN DE EU VERKWANSELD.

De ondertekening het het (onomkeerbare)  ESM verdrag, waardoor wij gedwongen worden  “noodlijdende landen”  te ondersteunen, het angstbeeld van een Europese Unie met niet alleen Turkije, maar ook Oekraïne, Georgië en Verweggistan als lidstaat.   Een miljarden kostend ontwikkelingsbeleid, een megakostende ambtenaren apparaat en een kabinet dat ten koste van het volk hier blindelings in mee gaat, onze democratie (als wij deze al hadden) in de handen van deze dictatoriale grootmacht heeft gegeven, heeft het vertrouwen van het Nederlandse volk volkomen weggevaagd!

Resumerend blijft eigenlijk maar 1 optie over, om ons van de ondergang te redden; dat is een volksopstand, waarbij het vertrek van het kabinet en uittreding als lidstaat van de EU wordt geëist!

Anders wordt het “Met z’n allen verzuipen!!!”