BACK TO THE PAST!

Terug in de evolutie!

In het heelal is de kans op levende organismen verhoudingsgewijs niet erg groot, omdat deze afhankelijk zijn van vele factoren waaronder  zonnestelsels, alsmede de stand van de planeten. De kans op intelligente organismen is nog echter nog kleiner!

De diverse factoren die leven op een planeet mogelijk maken zijn o.a.: het zich bevinden in een zonnestelsel, de aanwezigheid van een dampkring (atmosfeer), water, temperatuur, de afstand, baan en rotatie t.o.v. de zon,  etc., etc.
Dat de aarde bestaat is, omdat onze planeet zich op de juiste plaats bevindt in het heelal en alle noodzakelijke factoren heeft om leven te creëren. Dit is een geluksfactor van 1 op de miljarden!

Wij mensen mogen deze unieke plek in het heelal bewonen en in feite zijn wij uitverkorenen! Wij zouden de gelukkigste wezens moeten zijn!
Wij zouden gemeenschappelijk ervoor moeten zorgen dat de flora en fauna niet wordt verstoord (door bijv. uitroeiïng), dat de zuivere lucht en het water niet vervuild worden en vooral dat alle aardbewoners gezond zijn en de benodigde overlevingskansen krijgen. Wij zouden moeten beseffen hoe bevoorrecht wij eigenlijk zijn!

http://xandernieuws.punt.nl/content/2008/10/wetenschappers-aarde-heeft-mogelijk-toch-unieke-plek-in-het-heelal

En wat doen wij mensen hiermee?

Wij weten absoluut niet deze kans naar waarde te schatten!
Gebleken is, dat onze planeet is bevolkt met de meest destructieve wezens, die er alleen op uit zijn met hun egocentrische, vernietigende natuur en gedrag niet alleen de unieke ecosystemen, maar ook  het leven van alles en iedereen te vernietigen!

• De mensheid begint steeds meer de redelijkheidszin te verliezen
• Gezond verstand wordt zeldzaam en wordt iets uit het verleden
• Hebzucht en machtsvertoon nemen de overhand
• Onredelijkheid en extreem gedrag zijn overal en altijd aan de orde van de dag
• Civilisatie wordt steeds zeldzamer

De 3 HOOFDOORZAKEN zijn : Macht, Geld en Religie!

Dit uit zich in:
-Machtsgrepen, genocide
-Milieuchaos (atoomproeven, Olie/gasbronnen onder de zeeën, verspreiding afvalresten in de dampkring, etc.)
-(Religieuze) Oorlogen (Moslims tegen Christenen/Joden)
-(Gesponsord) Terrorisme, etc.

Met andere woorden wij gaan langzaam maar zeker terug in de evolutie, alleen zal de degradatie naar de Neanderthalers nooit plaatsvinden, niet omdat het fysiek niet mogelijk is, maar omdat de noodzakelijke factoren om te overleven op onze planeet, gewoonweg niet meer aanwezig zijn!

Conclusie:
De mens vernietigt al het leven op aarde (dus uiteindelijk ook zichzelf) en maakt dat deze unieke planeet net zo onbewoonbaar wordt als (voorzover wij weten) de rest van de planeten in het heelal!

Gerelateerde artikelen:
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1403
http://www.argusoog.org/waarom-vernietigt-deze-wereldregering-zijn-eigen-leefwereld/
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P1828&l=NL
http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2003/maart/Evolutie-teruggespoeld.html