DE NEDERLANDSE KIEZER IS DE WEG KWIJT!

Ik denk dat het grootste deel van de groep realisten zich blijft verbazen over het kiesgedrag van hun volksgenoten! Want hoe is het mogelijk dat men weer gekozen heeft voor hetzelfde kabinet dat nog niet zo lang geleden verantwoordelijk was voor de grote financiële- en maatschappelijke crisis!

Het verband tussen strategisch en onverantwoord kiezen.

Laten we het even hebben over de Hollandse kneuterigheid en de allochtone verontwaardiging bij het “niet begrijpend lezen” van de Nederlandse artikelen in de media, blogs, etc.
De hoofdoorzaak van het negeren van deze artikelen is, omdat deze geschreven zijn in voor velen te moeilijke (vaak parlementaire) bewoordingen. Of dit te maken heeft met intimidatie of bewust kiezersbedrog, waarbij de gemanipuleerde media ook een vinger in de pap heeft, laat ik nog even in het midden!

http://www.goeievraag.nl/vraag/maatschappij/politiek-overheid/leer-praten-politiek-zodat-bijna.55341

De strategische (realistische) kiezers proberen die partijen te kiezen waarvan zij denken dat deze capabel genoeg zijn om het land te besturen en er alles aan zullen doen om dit land weer op de rails te krijgen. Die de puinhopen van hun voorgangers weer zullen ruimen! Zij willen met hun stem ook voorkomen dat zij op de slachtbank terechtkomen!

Zij weten echter ook dat de keuze beperkt is en dat het kiezen is “op hoop van zegen”. Want uit een mand vol rotte appelen, kun je alleen de minst rotte kiezen!
Dit soort kiezers verandert weliswaar soms van partij, maar zij blijven trouw aan de doelstelling van soortgelijke partijen.

De grote vraag is alleen hoe je kiezersbedrog kunt voorkomen! Hoe kun je verzekerd zijn dat gekozen politici zich aan hun verkiezingsbeloftes houden? En hoe kun je voorkomen dat een minder betrouwbare cloalitiepartner de touwtjes in handen neemt?

De ‘onverantwoordelijke’ kiezers bestaan uit 2 groepen:
1. de groep die zich laat intimideren door de media en in feite niets begrijpt Zij zijn de ideologische kiezers.
Het zijn de laagopgeleide kiezers die het vaakst veranderen tussen zeer uiteenlopende ideologische partijen.En natuurlijk is politicologie voor weinigen begrijpelijk, maar in plaats van te onderzoeken wat iets werkelijk betekent, volgen zij hun eigen (vaak verkeerde) interpretatie daarvan.
2. de groep die helemaal de media en dus de verkiezingsprogramma’s niet volgt, doodeenvoudig omdat zij de Nederlandse taal niet beheersen (o.a. allochtonen).
Die zich laten ‘voorlichten’ door verkeerde, op eigenbelang gerichte, figuren.
Degenen die ook weinig merken van de economische crisis omdat zij in een uitzonderingspositie zijn geplaatst

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/09/pechtold-kiezer-is-te-dom-om-europa-te-begrijpen

Even een voorbeeld.

Ikzelf betrap me er op dat ik, bijvoorbeeld bij het controleren van mijn concepten vóór publicatie, soms te moeilijke woorden gebruik (een ‘erfenis’ uit mijn periode als juridisch medewerkster). Ik probeer e.e.a dan zó te corrigeren dat het voor iedereen duidelijk en begrijpelijk is. (Soms moet ik hierbij op Google zoeken naar een definitie van een woord dat voor iedereen meer begrijpelijk en aanspreekbaar is). Ook heb ik wel eens de opmerking gekregen dat ik me minder ‘academisch’ moet uitdrukken.
Maar ik als ik schrijf over “de integriteit van onze politici en de gevolgen van hun desastreus financieel beleid” dan denk ik niet dat dit onbegrijpelijk is.

Hoewel, Ik had eens op een forum een artikel aanbevolen met de aanhef: “ik beveel iedereen aan dit artikel te lezen”. Ik kreeg hierop direct een verontwaardige reactie met de opmerking: “wie denk je wel wie je bent om mensen zomaar iets te bevelen”

Kijk en dán wordt het mij toch wel duidelijk waarom wij nu opgescheept zitten met dit incompetente en destructieve kabinet!

http://plazilla.com/nederland-een-democratie