ER KOMT EEN VOLKSOPSTAND! DE VRAAG IS ALLEEN WANNEER?

Met de laatste berichtgevingen zou er, als de meerderheid de realiteit onder ogen wil zien, een volksopstand moeten komen. De  tendens van het beleid van onze machthebbers laat een desastreuze  lijn zien, die  ons het  laatste duwtje naar de afgrond zal geven!

Want “zodra de nieuwe lichting ‘Politieke Prutsers’ trouw aan de tegenpartij heeft gezworen en is geïnstalleerd, gaat men over het algemeen verder op de eerder ingeslagen weg hetgeen inhoudt, dat het volk nog verder uitgeknepen gaat worden”

De vraag is alleen hoe lang een volk zich laat dicteren en exploiteren!

Welnu, als het komt, als het zover is, kan niemand meer beweren dat er van tevoren niet genoeg gewaarschuwd zou zijn.

‘Twee jaar geleden heeft Gerald Celente nadrukkelijk gewaarschuwd. Ook de CIA heeft jaren geleden al voor de naderende Europese burgeroorlog gewaarschuwd. Onlangs schreven we ook dat het Zwitserse leger de nodige voorbereidingen treft. Nu waarschuwt ook de voormalige Russische Minister van Financiën:

De daling van de levensstandaard, die de Europeanen nu te wachten staat, zou volgens Kudrins inschatting tot politieke instabiliteit en toestanden zoals in de Republiek van Weimar kunnen leiden. Hij maakt de vergelijking met de ineenstorting in de Sovjet-Unie en Rusland in de vroege jaren-90

De ineenstorting zal dus precies dan plaatsvinden als de energieprijzen de kritische grens bereiken, zodat de economie in elkaar stort. Want zonder energie geen functionerende economie. Dat zou voor iedereen toch duidelijk moeten zijn, ook zonder extra uitleg, of niet?”

http://ejbron.wordpress.com/2012/10/23/serieuze-waarschuwing-van-deskundige-financiele-crisis-zal-mogelijk-tot-chaos-en-tot-de-crisis-van-de-democratie-leiden/

Islamisering/volksuitwisseling.

Onze machthebbers hebben eeuwenlang het alleenrecht gehanteerd. En aangezien informatie de grootste vijand van de islamitische overheersing is, hebben onze regeringen ervoor gezorgd dat het domme volk niets te weten komt over het gevaar van de islamitische doeleinden.

EU/Onze Soevereiniteit

Onze regeringen hebben met het lidmaatschap van de EU onze Soevereiniteit verkwanseld!

“Ondertussen dendert de EU trein richting afgrond, want Sarkozy heeft Merkel opgedragen mee te doen met het promoten van een EU regering, die de orders van een Centraal Planbureau moet uitvoeren. Drs. Rutte steekt niet onder stoelen of banken, dat hij ingenomen is met deze stappen, met andere woorden: “Dan ben ik ervan af, ik kan dan altijd de EU regering de schuld geven”. Op een gerichte vraag of Drs. Rutte kan aangeven of we op deze manier als lidstaat niet al onze soevereiniteit weggeven, luidt het schokkende antwoord: “Dat hebben lang geleden bij het ratificeren van het Verdrag van Maastricht al weggegeven”. Zo, dan weten we dat ook maar weer, hoewel we steeds sterker de indruk krijgen dat het de kabinetschef wel eens te veel wordt en zich er met een Jantje van Leyden (toepasselijk!) vanaf maakt. Hij zit dan wel midden in een crisis, maar hij moet er natuurlijk wel lol in houden.”
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/08/19/wij-worden-officieel-belazerd/

Bezuinigingen

De bezuinigingen op de zorg, defensie, lonen, pensioenen, het onderwijs, e.d. ondermijnen onze sociale zekerheid en de kans op overleven is hierdoor bijna nihil geworden!

Het recht.

Een rechtsstaat is een staat waarin de overheidsmacht aan banden worden gelegd door het recht: o.a. de mensenrechten en het recht op democratie. Als een overheid of  functionarissen daarvan deze macht misbruiken,  is er per definitie geen sprake van een rechtsstaat, maar van een gebrek daaraan!

En DIT laatste is exact de situatie waarin wij nu zitten: onze bestuurders hebben hun macht misbruikt door onze mensenrechten te schenden en onze democratie te verkwanselen! 

Maar ze vergeten dat de burgers eigenlijk hetzelfde wapen in handen hebben, want dankzij onze eigen waarnemingen en het internet, kunnen wij onszelf en elkaar, uitstekend informeren. En als wij ons verenigen, dan zijn wij in de meerderheid en machtiger dan onze regeringen (en hun islamitische volgelingen).  Het enige dat we nodig hebben, is DE WIL om dit wapen te gebruiken en onze rechten te verdedigen!

Want eendracht maakt macht en hiermee kunnen wij iedere aanval afslaan!

Mijn Conclusie derhalve:
Je moet de stem van de vrijheid en de mensenrechten juist laten horen waar en wanneer dat nodig is. Ongeacht de plek op de wereld waar zich misstanden voordoen. Ongeacht het verzet dat je kunt verwachten. Je moet je niet willen verontschuldigen voor je eigen vrijheid.
Want als wij nu niet vechten voor onze rechten en onze democratie, dan verkwanselen wij voorgoed de toekomst van onze kinderen!!!