DE WERELD CAPITULEERT VOOR DE ISLAM

Een stukje voorgeschiedenis, geschreven in waarheidsgetrouwe en (hopelijk) begrijpelijke taal!

“Massa-immigratie was altijd al onnodig en werd enkel gefaciliteerd om de dubbele linkse fascistische agenda te behartigen.

Ruim 20.000 mensen uit het buitenland halen voor het eigen gewin moest opvallen. Het mooie sprookje van de tijdelijke arbeiders die ons uit de brand geholpen zouden hebben na de oorlog werd begin jaren ’70 door geen fatsoenlijk denkend mens meer geloofd. Logischerwijs zouden we denken dat het volk dan massaal in opstand zou komen, maar dat bleek niet zo te zijn door een slinkse list. Mensen zijn gedurende hun leven voornamelijk bezig met het vervullen van eerste levensbehoeften als voedsel en onderdak. Pas als dat geregeld is, zijn ze eventueel bereid verder te denken. Ervoor zorgen dat mensen die behoeften niet meer kunnen vervullen, is dus voldoende om schapen te kweken die alles toelaten zolang ze hun natte en droogje maar krijgen. Een dergelijke situatie creëren kunnen socialisten als de beste. Zoek op willekeurige plaatsen in de geschiedenis en merk op wat er steeds gebeurt. Links gaf al het geld uit aan immigratie, verhoogde de belastingen, mensen hebben minder geld, geven minder uit en daar is weer een crisis.

DeResolutie van Straatsburg (1975). De oliecrisis kreeg de schuld en het volk moest dat wel geloven, want de prijzen schoten omhoog. Ze noemden hun samenwerking de Euro-Arabische dialoog. Tegenstanders spraken van het ontstaan van Eurabia. De resolutie was een van de eerste echte bewijzen op schrift dat de sociaal democraten (socialisten) de totalitaire capitulatie nastreven.

Europa beloofde in het document dat immigratie uit Arabische landen voortaan actief bevorderd werd. Lees: massaal honderdduizenden allochtonen naar Europa halen. Een tsnuami aan mensen bleek niet voldoende. Profiteurs en gelukzoekers moesten hier alles krijgen wat hun hartje begeerde. Gratis vreten, huis en uitkering met als klap op de vuurpijl alle mogelijkheden om hun cultuur en religie te importeren. Niet zomaar importeren, maar letterlijk vervangen. Subsidies voor kerken gingen naar moskeeën en geld voor onze ouderen, wegen en onderwijs ging naar allerlei projectjes om allochtonen blij te maken zoals het naar de Efteling sturen van stoute Marokkaantjes. Hun normen en waarden, met name eerwraak, vrouwenbesnijdenis en drang naar werelddominatie moest de hoogste prioriteit krijgen binnen Europa. Media moesten net als Goebbels destijds propaganda maken voor de multiflauwekul. Universiteiten moesten islamiseren en er moesten islamitische centra, scholen en instituten voor de islam opgericht worden.

De werkwijze van de socialisten is bijzonder effectief. Slaagden ze er door de smoes van de gastarbeiders slechts in om een slordige 20.000 mensen hierheen te halen: vanaf de capitulatie in 1975 werd dat aantal binnen 20 jaar 500.000. Vanaf midden jaren ’90 ging het nog veel sneller, want voor een verdubbeling van het aantal moslims had men daarna slechts 15 jaar nodig. Gaat het op deze snelheid zo door, dan zijn de echte Nederlanders voor 2050 in de minderheid. U zou kunnen zeggen dat als u nu 40 jaar of jonger bent, u dat nog gaat meemaken. Denk niet dat dit iets is van heel lang geleden. De Euro-Arab dialoog, beter gezegd: de totale capitulatie aan de radicale islam, bestaat nog steeds en vergadert regelmatig. In juni 2002 stond er tijdens zo’n vergadering een opvallend figuur op de deelnemerslijst. Namelijk Bert Koenders. Nog steeds Minister van Ontwikkelingssamenwerking voor de PvdA. Koenders sluist miljarden weg naar het buitenland en doet vrolijk mee in een organisatie die gestoeld is op capitulatie aan vijandige regimes.”

http://www.misdefinitie.nl/index.php?nieuws=438&pagina=1

De duidelijke tekenen van de islamisering:

VN-Hoge Commissaris voor de mensenrechten vraagt om beperkingen op de vrijheid van meningsuiting
“De wereldleiders moeten manieren vinden om ervoor te zorgen dat vrijheid van meningsuiting geen geweld uitlokt.” Met andere woorden, de wereldleiders moeten capituleren voor moslimgeweld en kritiek op de islam strafbaar stellen, zodat de moslims niet langer een impuls krijgen om te rellen en te doden. Als dit de beëindiging betekent van alle inspanningen op het gebied van contraterreur en waardoor hun volken dus weerloos zijn in het gezicht van de oprukkende jihad, het zij zo.

Resolutie van Straatsburg (1975); “De EEG belooft om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen en de moslims de ruimte te geven om hun cultuur naar Europa te brengen.” De tekst benadrukt ‘de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden’.”

BRUSSEL – Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, heeft het in aanwezigheid van twee Arabische parlementariërs opgenomen voor de moslims die zich gekwetst voelen door de film ‘Innocence of Muslims’.
Schulz “We zijn het erover eens dat dit soort godslasterlijke films veroordeeld moeten worden. Ik veroordeel ten sterkste niet alleen de inhoud, maar ook de verspreiding van zo’n film. Die is enorm vernederend voor veel mensen over de hele wereld”
http://nos.nl/l/tcm:5-1437855/

– Engeland.
Sinds September 2008 is in Engeland officieel de Sharia ingevoerd
Al sinds een paar jaar bestaan er Islamitische rechtbanken in Engeland. En er kwamen er steeds meer, aangezien de vraag toenam. Deze Islamitische rechtbanken waren echter niet officieel, maar waren meestal gesitueerd in achter kamers bij mensen thuis, ofwel in moskeeën. Deze professorische rechtbanken, pasten wetten volgens de sharia toe in onder andere gezinssituaties, omtrent erfrecht, en in situaties omtrent scheidingen.
Er zijn nu in totaal vijf officiele Islamitische rechtbanken in Engeland die de macht hebben om uitspraken gedaan volgens de islamitische rechtsleer ook uit te voeren.

– Denemarken
Harde acties van moslims tegen Deense cartoons onderstrepen de gevaren van religieuze onverdraagzaamheid
De Deense krant bood gisteren verontschuldigingen aan voor de plaatsing van cartoons die de spot dreven met Mohammed. Wereldwijd reageerden moslims furieus op deze prenten. Palestijnen bestormden in de Gazastrook het kantoor van – hun geldschieter – de Europese Unie en waarschuwden Denen en Noren (ja, die ook) niet naar de Palestijnse gebieden te komen. Verder riepen moslims op tot boycots van Deense producten en het bestraffen van de tekenaars.

– Zweden
In Zweden mogen muezzins nu vanaf de minaret oproepen tot gebed – het tot nu toe geldende verbod werd opgeheven. Weliswaar geldt de nieuwe regeling eerst alleen nog voor Botkyrka, een voorstad van Stockholm, deskundigen spreken echter van een precedent voor Europa.

– Frankrijk
De burgemeester van Nantes zou zijn openbare ondersteuning ter waarde van € 200.000,- voor een islamitisch “cultuurcentrum” toestaan, hoewel het nauwe contacten onderhoudt met radicaalislamitische bewegingen.

– Nederland:
MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S.
Voorgesteld 27 oktober 2010
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld;
overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;
overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen;
verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is,
en gaat over tot de orde van de dag.
Halsema, Cohen, Pechtold, Roemer
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32417-36.html

AMERIKA heeft een islamitisxhe president!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tCAffMSWSzY

Er komt steeds meer bewijs dat onder Obama de beveiliging werd teruggetrokken uit Benghazi, ook toen allang bekend was dat al-Qaida daar zijn macht aan het uitbreiden was. Het gevolg: De dood van ambassadeur Chris Stevens.

According to Arabic-language and Islamic experts, the ring Obama has been wearing for more than 30 years is adorned with the first part of the Islamic declaration of faith, the Shahada: “There is no god except Allah.”

Ook bemoeit president Obama zich nadrukkelijk met het beleid van de EU; zo heeft hij Brussel (in april 2009) opgeroepen Turkije snel het lidmaatschap aan te bieden en (in april 2012) Griekenland snel en ruimhartig voor een financieel bankroet te behoeden. Sterker: Obama heeft Europa ook (in juni 2012) als zondebok aangewezen voor de economische malaise en het gebrek aan economische groei in Amerika

Door de basis van het westen -freedom of speech- aan te vallen, doet de islam een redelijk succesvolle poging het westen te domineren. Aangezien de meerderheid van onze leiders al geruime tijd met de witte vlag staat te zwaaien en zich heeft overgegeven, wordt gepoogd de burgers over de hele westerse wereld blind en doofstom te laten zijn.
Waar het islamcritici gemakzuchtig wordt verweten te handelen op basis van een angst, blijkt keer op keer dat juist voor westerse mensen die geen kritiek uiten op de islam, angst de slechte raadgever is.

De capitulatie van de Europese landen aan de islam is een feit geworden door de volledige overgave aan de EU!

Conclusie:  Als wij nu niet vechten voor onze rechten en onze democratie, dan verkwanselen wij voorgoed de toekomst van onze kinderen!!!