IS ER LEVEN NA DE DOOD?

It is the secret of the world that all things subsist and do not die,
but only retire a little from sight and afterwards return again.
Have you ever seen a seed fallen to earth, not rise with a new life?
why should you doubt the rise of a seed named human…

Reïncartatie!
Er is veel onderzoek verricht over wedergeboorte via onze kinderen, of andere familieleden.
Dat onze DNA, (genen, moleculen, chromosomen, atomen) wordt doorgegeven aan onze kinderen is bekend.
Maar hoe vindt dan reïncarnatie plaats? Als in de toekomst een kind wordt geboren met de exacte DNA van zijn gestorven (over)grootvader of een ander familielid, is dat dan niet de wedergeoorte van deze overleden persoon?

Zoals bekend groeit zowel mens, dier als plant door het uitbouwen van het DNA. Ons lichaamshuis wordt steentje voor steentje samengesteld tot de ruïne die we overeind proberen te houden vlak voor de natuurlijke dood. Wat velen niet weten is dat de mens identiek hetzelfde DNA-molecuul heeft als dieren en planten. De gemaakte schakelingen zijn hier en daar anders, maar de bouwsteen verschilt geen haar.
Een belangrijk aspect in het begrijpen van de rationele fysische dood is dat, indien de bouwstenen van alle leven op onze planeet universeel zijn, de achterliggende levenskracht dat dan ook is. Vooraleer hier op ingegaan wordt verklaar ik graag enkele zaken met betrekking tot het DNA-molecuul en de dood.
Waarom is er in de hele natuur zowel bij dieren als planten (via zaadjes) een steeds terugkerende hang naar voortplanting?
Want als wij doodgaan, waarom dan die onbekende dwang om een deel van ons achter te laten?
Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat bij kinderen wel degelijk een herinnering is over een verleden die zij zelf nooit kunnen hebben beleefd (zie onderstaande Voorbeelden)

Ook bij de kosmische wetenschappers bestaat er een theorie die weliswaar aannemelijk is maar niet bewezen kan worden.
Als de dood bij de mens intreedt, trekt het bewustzijn zich terug. Nadat de aardse elementen worden afgelegd, rust het hogere deel van de ziel in een droomwereld, waar de onvervulde aspiraties en gedachten uit het vorige leven worden geabsorbeerd en in vervulling gaan. Alles wordt in het wezen opgenomen, zodat de ziel in het volgende leven terugkeert, gewijzigd en verruimd, in verhouding tot de innerlijke krachten die het vorige leven of de vorige incarnatie beheersten. Een nog hoger deel van zijn wezen, noem het de Vader in ons zo u wilt, begeeft zich in de circulaties van de kosmos, die het terrein vormen van zijn grotere leven. Daarom zeiden de oude Romeinen van iemand die sterft, dat hij te midden van de sterren slaapt.

Voorbeelden van wedergeboorte:

Het geval Shanti Devi.

Waarschijnlijk het meest bekende geval van reïncarnatie. Zij werd geboren in 1926 in Delhi, Indië. Op driejarige leeftij begon ze reeds te vertellen over haar vorig leven. Ze noemde de naam van haar man en kinderen, de plaats waar ze gewoond had (Muttra) en gaf bovendien nog tal van andere gegevens en details over haar vorig leven als Ludgi. Zo vertelde ze ook dat ze als Ludgi gestorven was in het kraambed. Slechts jaren later begon men haar verhaal te geloven. Een familielid besloot toen de zaak nader te onderzoeken. Ze bezochten Shanti’s familie uit haar vorig leven, die haar eerst vrij sceptisch ontvingen. Shanti kon echter haar oude familie overtuigen door tal van details te vertellen die zij als Ludgi ( en haar man) kon weten. Eén argument dat de doorslag gaf was dat ze kon vertellen dat Ludgi een aantal ringen had begraven. Ze kon bovendien exact de plaats aanwijzen waar ze lagen.
Verschillende wetenschappers en een commissie onder leiding van een parlementslid werd deze zaak verder onderzocht. Dit opmerkelijke verhaal verscheen niet alleen in de Brits Indische pers , maar haalde de ganse wereldpers.

Het geval Jeffrey Keene

Jeffrey Keene is een doorsnee Amerikaan, ex-militair, nu brandweerman in New York.
Hij werd geboren in 1947 in Danbury, Connecticut, VS.
Een aantal jaren geleden bezocht hij de historische plaats Antietam waar in 1862 tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog een bloedige veldslag plaatsvond tussen Noordelijken en Zuidelijken. Terwijl hij de plaats bezoekt wellen bij Jeff Keene plots hevige emotionele herinneringen op aan zijn vorig leven als ene generaal John B. Gordon van het Zuidelijke leger.
Bij onderzoek door Keene bleek dat deze generaal inderdaad bestaan heeft en inderdaad zwaar gewond werd in de veldslag van Antietam (nl op 17 september 1862). Gordon overleefde echter zijn verwondingen en overleed jaren later op 9 januari 1904.
Keen vond ook foto’s van Gordon. Opmerkelijk feit bij deze foto’s is dat er een heel sterke gelijkenis is tussen de twee mannen. (Zie foto’s hieronder) En dit is niet alles: Jeff Keene heeft van bij zijn geboorte 3 littekens op (bijna) dezelfde plaatsen als waar Gordon ze had (als gevolg van zijn verwondingen in 1862)! Deze littekens hebben bij beide mannen ook dezelfde vorm! Uitvergrote foto’s van deze littekens vindt U hier .
De laatste jaren duiken meer en meer gevallen op van mensen die fysiek lijken op zichzelf in het vorige leven . Dit is logisch omdat veel mensen die nu leven een vorig leven hadden na pakweg de helft van de 19e eeuw, toen de fotografie tot stand kwam. De kans wordt nu steeds groter dat iemand die zich zijn vorig leven herinnert ook een foto van ‘zichzelf’ kan terugvinden.

Links: Jeffrey Keene in 2004  Rechts: John B. Gordon 1862

Laten we met z’n allen hopen dat wedergeboorte de loop van de natuur is, maar dan wel met een nieuwe generatie die geleerd heeft van haar desastreuze fouten in het verleden.

Want als de aarde niet meer bestaat, zal er nooit meer leven zijn na de dood!

Bronnen:

http://www.evp-experiments.nl/pages/reincarnatie.htm

http://www.seriewoordenaar.nl/seriewoordenaar/content/Lees.asp?InleidingKey=80