DE VALLEI DES DOODS!

Ik ben geen schrijfster en ook ben ik slecht in iemand de weg wijzen! Maar soms kan ik het niet laten om een duidelijke richtingaanwijzer die ik heb gevonden aan iedereen te laten zien!
Onderstaand vond ik deze duidelijke richtingaanwijzer (die ik overigens al zo vaak heb getoond, maar die slechts door weinigen werd gebruikt).
Wellicht dat deze niet over het hoofd kan worden gezien!

Ik las onlangs dit gedicht van Tennyson.
(hier een deel ervan):
The Charge of the Light Brigade (oftewel: “De vallei des doods) by Alfred, Lord Tennyson

Forward !
Was there a man dismay’d ?
Not tho’ the soldier knew
Some one had blunder’d:
Their’s not to make reply,
Their’s not to reason why,
Their’s but to do and die:
Into the valley of Death
Rode the six hundred.

Cannon to right of them,
Cannon to left of them,
Cannon in front of them
Volley’d and thunder’d;
Storm’d at with shot and shell,
Boldly they rode and well,
Into the jaws of Death,
Into the mouth of Hell
Rode the six hundred.

Cannon behind them
Volley’d and thunder’d;
Storm’d at with shot and shell,
While horse and hero fell,
They that had fought so well
Came thro’ the jaws of Death,
Back from the mouth of Hell,
All that was left of them,
Left of six hundred.

Hier wordt beschreven hoe 600 soldaten door een fout van hun leiders de dood in werden gejaagd in de “Vallei des doods”!
De soldaten wisten dat zij hun dood tegemoet reden en toch deden zij wat hen was opgedragen! Per slot van rekening was dit een bevel van hun meerderen! En er was niemand die er aan dacht om hiertegen te protesteren!

De overeenkomst met wat hier al decennia lang gebeurt, is meer dan frapant!
Tot het begin van de twintigste eeuw was het kiesrecht voorbehouden aan een beperkte groep. Alleen een kleine groep rijke mannen mocht toen meedoen aan verkiezingen, op grond van de hoeveelheid belasting die ze betaalden (censuskiesrecht). Later werd deze groep geleidelijk uitgebreid naar de gehele mannelijke bevolking (1917). Pas in 1919 werd het actief kiesrecht ook aan vrouwen toegekend. Van ‘algemeen kiesrecht’ is dus sprake sinds 1919. De eerste verkiezingen op basis van algemeen kiesrecht vonden plaats in 1922.
De door het volk gekozen volksvertegenwoordigers zweren dat zij het volk zullen vertegenwoordigen!

Citaat: “We worden dus bestuurd door elitaire theoretici, mogelijk met voldoende intellect, maar geheel zonder enige relatie of voeling met de samenleving.”

Vanuit een theoretische blik op de wereld worden regels gemaakt met de gedachte dat de burger onvoldoende bekwaam is en een steeds verdergaande regie nodig heeft om te kunnen functioneren. Oftewel: ‘het volk’ weet niet altijd wat goed voor ze is! (Met andere woorden: het volk is te dom!)

Democratie:
Het woord democratie heeft 2 betekenissen:
“Een staatsvorm, waarin wordt geregeerd, door uit het volk verkozen vertegenwoordigers” of:
“Heerschappij van volksvertegenwoordigers”
We hoeven niet te vragen welke van deze 2 betekenissen hier van toepassing is!

Een van de grootste bijdragen aan de politieke filosofie is afkomstig van Jean-Jacques Rousseau die de “Algemene Wil” contrasteerde met de “Specifieke wil”. De eerste bevordert de belangen van de hele gemeenschap, terwijl de andere alleen een specifieke (o.a. elitare) groep in staat stelt erop vooruit te gaan, ten koste van alle anderen.

En ik denk dat iedereen onderhand al in de gaten heeft dat de laatste: “de specifieke wil” duidelijk door de regeringen, niet alleen in Nederland maar ook die van de EU-lidstaten volop wordt gehanteerd!

Dus zolang het volk blijft stemmen op een systeem dat het volk als slaaf behandelt, zal er niets veranderen!

De mens is geboren met een keuze. De keuze die hij maakt over goed of kwaad, gehoorzamen of weigeren, actief of passief, leven of dood is dan ook cruciaal!

En helaas kiest het volk, net zoals die 600 soldaten in de Vallei des doods uit bovengenoemde gedicht, bewust voor hun eigen ondergang!