DEEL 2 TER DOOD VEROORDEELDE NEDERLANDERS!

(deel 1:  https://eunmask.wordpress.com/2012/08/13/de-ter-dood-veroordeelde-nederlanders/)

De zorgkosten zijn voor duizenden Nederlanders onbetaalbaar geworden. Onze ouderen, minima en modalen worden opgeofferd ten behoeve van asielzoekers en illegalen!

De zorgpremie van 2013 zal onbetaalbaar gaan worden. Door recent onderzoek van het NRC blijkt dat steeds meer Nederlanders moeite hebben met het betalen van hun zorgpremie.
De zorgpremie zal naar alle verwachtingen dit jaar wederom stijgen, het basispakket is al afgeslankt tot wat je zou zeggen een minimaal model. De prijzen van het eigen risico zullen stijgen naar 350€. Dat komt erop neer dat bv een ouder stel die samen leven van eén uitkering en beide in januari zorg nodig hebben dus een rekening krijgen van 700€ op deze manier is het voor vele niet meer op te brengen en dienen ze een betaalregeling te treffen met de zorgverzekeraar.

Het NRC dagblad zoals hierboven beschreven deed onderzoek bij zeven grote zorgverzekeraars met 14 miljoen consumenten. Van deze consumenten hebben op dit moment 164000 Nederlanders een betalingsregeling dat is 34% meer dan dezelfde periode vorig jaar!

http://zorgverzekeringwijzer.nl/nieuws/zorgpremie-2013-onbetaalbaar/

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hebben toegang tot medisch noodzakelijke zorg. De behandelend arts bepaalt wanneer er sprake is van medisch noodzakelijke zorg. Voor asielzoekers is er een aparte ziektekostenregeling.

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning.
Asielzoekers die in afwachting zijn van de uitslag van hun asielverzoek verblijven in een asielzoekerscentrum. Zij zijn daar collectief verzekerd via de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Zij hebben recht op bijna alle voorzieningen die vallen onder het basispakket van de zorgverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en-immigratie/vraag-en-antwoord/krijgen-asielzoekers-vluchtelingen-of-illegalen-medische-zorg.html

Spanje zet nu een streep door de zorgkostenverzekering van 900.000 buitenlanders!

http://ejbron.wordpress.com/2012/09/03/spanje-zet-een-streep-door-de-ziektekostenverzekering-van-900-000-buitenlanders/

WAAROM BLIJFT NEDERLAND VOOR STEUN AAN BUITENLANDERS HAAR EIGEN VOLK VERMOORDEN???