VERKIEZINGEN NOODZAAK OF VOLKSVERLAKKERIJ??

De macht is in handen van 0.000001% van bevolking
Ja u leest het goed, de politieke macht in Nederland is in handen van één honderdduizendste procent van de Nederlandse bevolking. Nederland telt momenteel een kleine 17 miljoen inwoners. Ongeveer 15 miljoen hiervan zijn stemgerechtigd. Voor het werkelijk optimaal functioneren van de democratie zou het zo moeten zijn dat bij iedere belangrijke beslissing of wetswijziging alle 15 miljoen stemgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen. Maar deze 15 miljoen stemmers geven 150 personen een volmacht om vier jaar lang hun belangen te behartigen. Dit ‘democratische’ systeem is zo ingeworteld dat niemand zich afvraagt of dit nog wel van deze tijd is.

We zouden ogenblikkelijk af moeten van het systeem van 150 volksvertegenwoordigers die vier jaar lang zogenaamd naar ‘eer en geweten’ voor 15 miljoen mensen kunnen bepalen wat er met ons land gebeurt. Door allerlei belangenverstrengelingen kunnen deze volksvertegenwoordigers niet naar eer en geweten handelen en veranderen zodoende noodgedwongen maar al te vaak van volksvertegenwoordiger in een volksverlakker. Het terugbrengen van 15 miljoen stemmen naar 150 afgevaardigden legt een onacceptabele verantwoording op de schouder van iedere volksvertegenwoordiger.

Het huidige democratische systeem is een systeem van partijbelangen en niet van landsbelangen. Het stemvee wordt één keer per vier jaar in de maling genomen met het idee dat ze wat in te brengen hebben. Hebben ze een keer hun stem uitgebracht dan zijn, wat de partijen betreft, de kaarten geschud en moet het volk vier jaar lang machteloos toezien hoe de één na de andere verkiezingsbelofte wordt verkracht.
Hans van Mierlo (D66), heeft zich altijd gestoord aan de macht van alléén die 150 parlementariërs en was een groot voorstander voor het invoeren van een bindend referendum over belangrijke politieke onderwerpen. Hij heeft het nooit mogen meemaken omdat alle voorstellen van zijn kant werden getorpedeerd door de overige gevestigde partijen
Hun argument was dat het raadplegen van het volk door middel van een referendum een chaos in de politieke arena zou veroorzaken. Het land zou volgens hen onbestuurbaar worden omdat de kiezers door gebrek aan kennis de verkeerde keuzes zouden maken. De geschiedenis leert echter het tegenovergestelde. Het volk is heel goed in staat om juiste beslissingen te nemen
Als recente voorbeelden kunnen we nemen het Verdrag van Lissabon, de waardebepaling van de gulden t.o.v. de euro, de miljardenroof bij de pensioenfondsen, de oplossing van het Griekse schuldenprobleem enz. Al deze belangrijke beslissingen werden genomen in de beslotenheid van achterkamertjes tegen de wens in van de bevolking. We zien nu aan de toestand van de euro, het belabberde eigen vermogen van de pensioenfondsen en het weggegooide geld naar Griekenland met wat voor bizar resultaat. Je kunt meer vertrouwen hebben in het oordeel van 15 miljoen ‘niet door enige kennis gehinderde’ stemgerechtigden dan in het oordeel van 150 gemanipuleerde parlementariërs, die zich hebben verplicht om hun stemgedrag te laten bepalen door de leiders van een klein aantal politieke partijen. Voor belangrijke politieke besluiten hebben we die volksvertegenwoordigers helemaal niet meer nodig. De enige reden waarom ze nog bestaansrecht hebben is om lopende regeringszaken continue te controleren op de juiste uitvoering ervan. Voor alle nieuwe wetgeving zou alléén het volk nog maar geraadpleegd mogen worden. Uiteindelijk is het controleren van de regering de enige opdracht die een parlementariër heeft.

Dat de politieke partijen hier niet aan willen is niet gebaseerd op het beschermen van de belangen van de Nederlandse bevolking maar alléén op het niet willen afstaan van hun buitenproportionele macht!

http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/11/parlementaire-democratie-niet-meer-van-deze-tijd/#.UEFH0sHN-Zl