HET MAAKT NIET UIT WELKE PARTIJ JE KIEST, WANT…….

Elke verkiezing is in feite een slavenveiling; het volk kiest alleen wie hun slavenmeesters worden!
Overheden hebben echter geen principes! Zij willen in feite alleen groeien in aantallen, in economische grootheid, in macht en aanzien en meerdere eer en glorie ten behoeve van hun eenzijdige ego.

Een volk, een leefgemeenschap, klein of groot, kan bij een ideaal, laag aantal mensen van buiten evenwel zelf de teugels in handen houden en daar waar het nodig is ook zelf stichtelijk en corrigerend optreden. Het overwicht blijft gehandhaafd. En er is weinig of geen gevaar van transformatie van eigen normen, zeden en cultuur. Uiteindelijk zullen gevoel, emotionele en intellectuele overwegingen leiden tot een evenwichtig standpunt, waarin ook het allochtone volkje zich in redelijkheid kan vinden.

Feitelijk is binnen elke willekeurige groep, club, stam of andere gemeenschap overheidsbemoeienis, hoe dan ook, volkomen uit den boze! Elk volk echter, elke vorm van samenleving, is door de eeuwen heen geknecht en vergiftigd door haar eigen overheden,…of die van anderen!

Normale, gewone mensen willen in principe groeien in hun ziel, hun geest, en op ethische wijze voor zichzelf en anderen verantwoordelijk zijn. In feite streven gewone burgers altijd naar een samenleving die aangenaam, leefbaar en acceptabel is voor elk lid en daar doet men vaak verregaande concessies in. Uiteindelijk lukte het hen altijd een leefbare communiteit te creëren waarin ieder een rechtmatige plaats vond.

Hoewel aanvankelijk opgedrongen, heeft men desondanks leren leven met allerlei lieden van buiten. In sommige opzichten heeft er zelfs daadwerkelijk cultuurverrijking plaatsgevonden. Alleen met moslims is dat niet gelukt…en zal en kan dit ook nooit lukken!

Toen men zag dat de import in ons Westen van buitenlanders met ander gewoontes en zeden niet groot genoeg was in aantal om de bestaande structuur van de diverse samenlevingen te ontwrichten, zetten overheden in op de ‘kaart’ van massale immigratie door moslims! Onder het huichelachtige devies dat bij voldoende tolerantie, multiculturalisme op den duur zou leiden tot cultuurverrijking, etc…. Dit streven werd beargumenteerd met de term ‘mensenrecht’, een kwalijke hypocriete oprisping in hun ‘virtuele’ hart.

Deze geschiedenis herhaalt zichzelf al eeuwen. En dat alles wordt ook door de eeuwen heen aan het volk, de normale burgers op gedrongen, liever gezegd, afgedwongen. Burgers willen nooit oorlog,… de machthebbers in het establishment willen dat!

http://ejbron.wordpress.com/2012/05/12/waarom-overheden-hun-eigen-burgers-vermoorden/

Alexis de Tocquesville:
“De staat overdekt ons leven met een netwerk van kleine, ingewikkelde, minutieuze en eenvormige regels, hij tiranniseert niet: hij hindert, hij onderdrukt, hij verstoort, hij dooft uit, hij stompt af en hij reduceert uiteindelijk elke natie tot een kudde schuchtere en vaardige dieren waarvan de staat de herder is”.

Ellian: “wie zich vrijwillig achter de identiteit van een ander volk schaart, neemt gedeeltelijk op een onnatuurlijke – want politiek-juridische – wijze afstand van zijn of haar natuurlijke identiteit.”

Een partij die het volk 100% vertegenwoordigt, zal als belangrijkste beleidspunt altijd een BINDEND REFERENDUM instellen, zodat het volk daadwerkelijk inspraak heeft op alle beslissingen!