DE MACHTSGREEP VAN DE EU: DE GROOTSTE BLUNDER VAN DE REGERING!

Euro & ESM – leugens, misleiding en nog meer bedrog:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/07/euro-esm-leugens-misleiding-en-nog-meer-bedrog

Europa wil kapitalisme redden door burgers te verarmen!

Het verenigde Europa dat na de Tweede Wereldoorlog totstandkwam is een liberaal project. Het heeft tot doel het Europees kapitalisme in stand te houden. Daartoe werd gekozen voor een Europese eenheidsmarkt, een eenheidsmunt, vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. De concurrentie werd de hoofddoelstelling en verving de solidariteit. Sociale zekerheid en openbare diensten worden geprivatiseerd en geliberaliseerd.
Door al die maatregelen in dienst van het kapitalisme werd de Europese Unie het slachtoffer van dat kapitalisme dat ons van de ene crisis naar de andere sleurt. De jongste crisis die in 2008 uitbrak en onverminderd voortduurt dwingt de lidstaten ertoe in de bres te springen voor banken die door hun speculatieve activiteiten in de problemen komen. De miljarden die de regeringen in de banken steken veroorzaken oplopende overheidsschulden. Zo veroorzaakt de bankencrisis een schuldencrisis en niet andersom zoals de verdedigers van het kapitalisme beweren.

Die nieuwe procedure is een regelrechte machtsgreep van de Europese Unie, meer bepaald van de Europese Commissie, op de lidstaten. De nationale regeringen en parlementen hebben niets meer te zeggen. Ze moeten alleen maar de richtlijnen van de EU-Commissie uitvoeren. Officieel heet het dat de Europese instanties de lidstaten geen economisch beleid kunnen opleggen. Het uitstippelen van dat beleid blijft zogezegd de bevoegdheid van de lidstaten. Maar welke lidstaat zal zich aan de aanbevelingen van ‘Europa’ durven onttrekken? Wie dat doet mag zich trouwens aan sancties verwachten.
http://www.andereuropa.org/eu_financ_crisis/europa-wil-kapitalisme-redden-door-burgers-te-verarmen/

Einde democratie: EU heeft plan om Griekse regering over te nemen

Omdat geen enkele Griekse partij bij de verkiezingen een duidelijke meerderheid leek te gaan halen heeft de Europese Unie achter de schermen het installeren van een technocratische regering, voor die de afspraken met het IMF en de eurozone moet gaan nakomen, voorbereid. Dit komt kort gezegd neer op een soort staatsgreep, waarna de Grieken feitelijk niets meer over hun eigen land te zeggen hebben. Het is tevens de toekomst van alle andere Europeanen, aangezien de nationale parlementen stap voor stap hun macht en bevoegdheden moeten afstaan aan Brussel.

Gezien de crisissituatie in de eurozone lijken de schuldenlanden Spanje, Portugal en Italië hard op weg eenzelfde lot te moeten ondergaan. Sowieso is er met de komst van het ESM verdrag in heel de eurozone nauwelijks nog sprake van echte democratie en zelfbeschikkingsrecht. Zoals bekend gaf het Nederlandse parlement de zeggenschap over onze financiën vrijwillig over aan de autoritaire, aan geen enkele controle onderworpen zijnde Brusselse ESM bestuurders.

Eurocritici hebben gelijk gekregen.

De crisis in Griekenland heeft ontegenzeggelijk de hele zuidelijke eurozone aangestoken. In 2000 wuifde de eerste president van de Europese Centrale Bank, Wim Duisenberg, de waarschuwingen van critici dat de intreding van Griekenland een groot gevaar voor de eurozone was nog weg als ‘belachelijk’. Na slechts 10 jaar bleek echter dat de eurosceptici wel degelijk gelijk hadden. Niettemin blijft de gevestigde politieke en financiële orde nog altijd krampachtig vasthouden aan het totaal mislukte euro experiment.
http://xandernieuws.punt.nl/?id=660814&r=1

Image

————————————————————————————————————————————————————————-

MARK RUTTE: DE MAN VAN 1,6 biljoen
Euro was geen economisch, maar een politiek project! De Euro redden kost Nederland 1620 miljard (dit is: 100.000 euro per Nederlander!)

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/07/mark-rutte-de-man-van-16-biljoen

3 COMMENTAREN:

– Als wij dit verhaal lezen betekent dit einde van de samenleving in zijn huidige vorm. De mensen in Nederland moeten eerst de kans krijgen zelf te zeggen wat zij er van vinden. Doe even als in Duitsland een referendum maar dan wel een die erkent wordt door alle partijen. 
Ik zou direct een einde aan overeenkomsten maken met de EU in Brussel. 
Hieruit blijkt ondermeer dat de tweede kamer niet geschikt is voor taak, het zijn volgers en JA-knikkers. De lang verwachte Franse gatenkaas begint langzaam te barsten en de gevolgen zijn desatreus. 
Als dit tot gevolg heeft dat er aan de pensioenfondsen gemorreld gaat worden dan hebben de kantoren langs de Amsterdamse ring de langste tijd van hun bestaan gehad zover ben ik mijn denken al heen. 
Laten wij nu niet gaan denken dat de eurobonds en derivaten en nog meer van die rotzooi een oplossing biedt wat dat kan je met deze bedragen wel vergeten. Binnenkort komen er nog 3 landen bij Balkeanlanden daar heb ik net zo weinig vertrouwen in als in de zuidelijke landen. 
Geen hond in of van de tweede kamer leest dit het zou goed dat zij haar onkunde verklaren en zelf de gevolgen daarvan nemen, uiteraard zonder wachtgeld want dat is er niet meer. 
Hoe heet dat ook alweer als je ongedekte cheqeus uitgeeft?

– We kunnen stellen dat de politiek gefaald heeft als je naar de huidige situatie kijkt. 
En niet een klein beetje, maar zo gigantisch dat we met de rug tegen de muur aan staan met een pistool op de kop en de trekker al half ingedrukt… 
De enige reden dat we nog niet afgeschoten zijn is omdat we als volk nog iets kunnen betekenen als slaaf, als human resource, voor de rest zijn we waardeloos. Dat zie je overal om je heen! 
Als je dat democratie en vrijheid wilt noemen, ga vooral je gang… 
Het is opgedrongen vrijheid zolang je maar aan de eisen voldoet. 
Voldoe je niet aan de eisen, dan ben je expandable…

– Opzouten met al die Europaopvreters en de euro erbij. 1 Europa ??? Niet aan het tankstation en de belasting. Wegwezen met die hap. Door al die weggepromoveerde opvreters daar in Brussel eriuit te trappen zijn we gelijk weer boven Jan. Zet ze vervolgens aan het werk in het Westland dan kunnen de polen ook weer terug. En het is overal weer home sweet home.

Lees ook: De Euro ontploft
http://www.geennieuws.com/2012/07/de-euro-ontploft/

Image