WIE IS DOMMER HET VOLK OF POLITICI?

Een citaat:
Weten mensen überhaupt wel waar ze nu eigenlijk op stemmen als ze gaan stemmen? Verdiepen mensen zich hier eigenlijk wel in? Zijn ze nou gewoon dom, naïef of gewoon onwetend? Of weten mensen zelf eigenlijk niet waar ze nu werkelijk voor staan? Hebben ze eigenlijk toch niet een echte mening en zijn het eigenlijk gewoon schapen?

http://xead-politiek-sociale-problemen.plazilla.com/is-het-nederlandse-volk-dom-of-naef

Hoe komt het dat wij op de rand van de afgrond staan?

Ik moet helaas concluderen dat een heel groot deel van de bevolking niet in de gaten heeft hoe dit politiek spelletje wordt gespeeld.
Gekeken wordt alleen naar de situatie in de samenleving (o.a. de multiculturele) en niet naar de oorzaak hiervan!
Deze situatie is door onze bestuurders bewust gecreëerd, niet alleen voor hun eigen gewin, maar ook om op deze wijze een rookgordijn op te trekken voor hun desastreuze bedoelingen!

Partijen zoals de PVV zien zij niet als een gevaar, maar juist als een middel om bovengenoemd doel te bereiken. Ook de PVV richt zich namelijk op de gevolgen (o.a.. de islamisering en hiedoor ontstane xenofobie) en minder op de oorzaak hiervan.

Het hele EU-pact is er op gericht (lees hierover mijn blogs maar: https://eunmask.wordpress.com/) om door middel van het creëren van een rookgordijn, hun verrassingsaanval te camoufleren!
Het EU beleid is niet alleen gecreëerd om de tsunami van gelukzoekers te stimuleren (massa-immigranten in ruil voor olie), maar ook nog onze grenzen open te zetten voor (veelal) criminele illegalen. En naast de zichzelf toebedeelde megasalarissen, worden honderden miljarden verspild aan “hulp” aan zgn. noodlijdende landen die in een bodemloze put verdwijnen (omdat zij deze nooit kunnen terugbetalen), met subsidies gestrooid, waarvan niemand kan achterhalen waar en óf deze enig effect hebben gehad, etc. etc.

Voorbeeld uit 2009:
Wat betaalt de Nederlander per jaar aan de EU?
Dit bedrag is nu in 2012 bijna verdubbeld!
Duitsland 82.329.758 (2009) inwoners €. 728,78 per persoon per jaar betalen.

Frankrijk 62.150.775 (2009) inwoners €. 804,50 per persoon per jaar betalen.

Nederland 16.525.931 (29 juli 2009) inwoners €. 907,66 per persoon per jaar betalen.

En of dat nog niet genoeg is, sluiten deze onvoorstelbare incapabele landsbestuurders ook nog een pact met een organisatie, die naast de EU wat graai- en verspilbeleid betreft een gouden medaille verdient: het ESM akkoord, dat de catastrofale gevolgen van het beleid van onze regeringen, nog 100 x overtreft!

Al in het begin van dit geheime pact heeft een overheidsdocument bewezen dat de enorme risico’s door invoering van de euro bewust werden achtergehouden.
http://xandernieuws.punt.nl/?id=658887&r=1&tbl_archief=&

En het Nederlandse volk dat zo hard heeft gewerkt ziet hun investering in de toekomst als sneeuw voor de zon verdwijnen! Niet alleen de gepensioneerden zijn de dupe maar ook onze zieken en gehandicapten, die een nieuw zorgstelsel door de strot kregen geduwd, met als doel om de kapitale verzekeringsbedrijven te spekken.
.
De macht is in handen van 0.000001% van bevolking en waarom Politici het volk te dom vinden
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/11/parlementaire-democratie-niet-meer-van-deze-tijd/#.T6aXpeg9Ul8

Het antwoord op de vraag: “Wie is dommer, het volk of de politici.” is denk ik wel duidelijk: “Als een volk kiest voor domme politici om hen te vertegenwoordigen en hun beleid klakkeloos te volgen, dan hebben politici gelijk: Het volk is dom!