I TOLD YOU SO!

Ik ben geen politica of doctoranda in de politicologie en toch heb ik vanaf dag 1 van de oprichting van de EU al gewaarschuwd voor de ondergang van Europa. In de vele blogs die ik hierover heb geschreven heb ik geprobeerd om de nutteloosheid en het gevaar hiervan te benadrukken. Ook het verwerpen van de zeer goed functionerende Europese Economische Gemeenschap (EEG) die is opgericht op 1 januari 1958, is onbegrijpelijk, en een bewijs dat er andere belangen in het spel zijn geweest om tot de oprichting van de EU te komen.

Het feit alleen dat een beslissing, die desastreus kan zijn voor een heel continent, op zo’n volkomen ondemocratische manier tot stand is gebracht, had bij ieder weldenkend mens al vraagtekens moeten oproepen. Maar zelfs de economische crisis die hierop volgde was voor het volk nog steeds geen reden om te protesteren.
Ik haat het om te zeggen maar doe het alsnog: I told you so!

Lees hier het desastreuze gevolg:

http://ejbron.wordpress.com/2012/06/09/europa%C2%B4s-grootheidswaanzin-leidt-tot-haar-ondergang/#comment-18695

Rinnooy Kan: We moeten offers brengen voor Europa!

Nederland ontkomt er niet aan offers te brengen voor het voortbestaan van de euro. ‘Het behoud van de euro is de beste optie. Daar moeten we ons offers voor getroosten.’

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/340906/Rinnooy-Kan-We-moeten-offers-brengen-voor-Europa.htm

Sinds wanneer moeten we offers brengen aan iets dat onze totale ondergang aan het bewerkstelligen is? (Dit is hetzelfde als offers brengen aan de duivel!)

IMF: Zeker 40 miljard nodig voor redding Spaanse banken!
De 40 miljard euro is waarschijnlijk niet genoeg om alle kosten op te vangen. De banken hebben naar verwachting meer geld nodig om kosten voor reorganisaties en afschrijvingen op verstrekte leningen te dekken. Daarvoor is volgens het IMF nog zo’n 20 miljard nodig.

Dreigende machtsgreep Brussel levensgevaarlijk!
Bijeenkomst regeringsleiders van eurolanden over belastingen, pensioenen en arbeidsmarkt is de grootste machtsgreep uit de geschiedenis van de Europese eenwording
Het centraliseren en standaardiseren van economisch en fiscaal beleid in Brussel is politiek onwenselijk en economisch schadelijk.
In dat opzicht zijn de signalen uit de VVD en CDA niet vertrouwenwekkend. In de Tweede Kamer zijn deze regeringspartijen beducht voor de onzalige overheveling van fiscale macht naar Brussel, maar Europarlementariërs van dezelfde partijen doen gewoon mee aan de Brusselse centralisatiedrang.!

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Commentaren/291390/Dreigende-machtsgreep-Brussel-levensgevaarlijk.htm

Hoe lang potverdorie blijft het volk dit nog accepteren??

De beste profeet voor de toekomst is het verleden! (maar we hebben niets geleerd van ons verleden) :

“1913: President Woodrow Wilson: “Ik ben een hoogst ongelukkig mens, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen van een paar mannen.
Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontroleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”

Dat het ESM er komt staat voor mij vast. Het mag duidelijk zijn dat daarmee dan ook de laatste barrière genomen is tot Totale Controle door de EUSSR, waarmee de autonome soevereiniteit van de lidstaten voorgoed is opgeheven.
Natuurlijk is er nooit een officiële oorlogsverklaring afgegeven. Omdat hiertoe is besloten tijdens supergeheime vergaderingen van talloze voor de buitenwereld ontoegankelijke obscure clubjes, die uiteindelijk allemaal door de ‘elites’ in de top van de piramide centraal worden aangestuurd.

Het uiteindelijke resultaat is evenwel niet minder dan een daadwerkelijke oorlog tegen het mensdom! Waarschijnlijk is hun grootste kracht juist daarin gelegen, dat de mensheid niet eens wéét dat hen de oorlog is verklaard!

Een citaat van iemand met een uitstekende perceptie:
“Ik heb geen idee welk financieel bedrog onze socialistische politici als volgende zullen proberen, maar ik weet zeker dat de poging zal mislukken, net zoals al hun goochelaarstrucs tot nu toe mislukt zijn. Ik sprak met enkele financiële experts en luisterde naar hun meningen, maar ik weet nog steeds niet of het zal eindigen in een hyperinflatie of in een geldhervorming. Maar allemaal zijn ze het er over eens, dat onze politici niet één van de fundamentele problemen opgelost hebben.” Het crisismanagement, zei hij, zou de ineenstorting alleen maar uitstellen en ervoor zorgen dat deze nog erger zal zijn. “Ik denk, dat het resultaat van deze politiek onlusten, opstanden en burgeroorlogachtige toestanden zullen zijn”, zei hij.

Eens zal men zeggen: “Hoe hebben wij dit in hemelsnaam zover laten komen?”

Realpredictor