LENTEAKKOORD: NEDERLAND NAAR DE VERDOEMENIS!

Het (ondemocratisch) ‘gekozen’ demissionar kabinet breng Nederland naar de ondergang!

-De grote verhalen over compensatie blijken weinig tot niks waard. Ook de compensatie bij de AOW blijkt er niet te zijn. Voor mensen met een klein AOW’tje hakt dit er heel hard in.’
-De btw-verhoging van 19 naar 21 procent en het verhogen van het eigen risico in de zorg. ‘Dat is een belasting op ziek zijn. Dit is heel geforceerd bezuinigen om het gezicht van de minister-president en de minister van Financiën in Europa te redden.’
-‘De koopkracht van mensen wordt keihard aangepakt door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Deze plannen remmen de economische groei en laten de werkloosheid onnodig oplopen.’

De formatie van de partijen in het huidige demissionaire kabinet is heel bewust gekozen; men noemt dit “parlementarisering van de kabinetsformatie”

Dit betekent dat het parlement nu alle macht heeft om hun beleidsbeslissingen door te voeren! Dit is een zeer kwalijke zaak, vooral omdat het volk hiermee geheel buiten spel wordt gezet! Want in de periode tot de verkiezingen kan het parlement beslissingen nemen die onomkeerbaar zijn (zoals de ESM)!

Waar ons belastinggeld onder de dwang van ESM naar toe gaat:

“Nederland “investeert” 40 miljard in dit fonds van meer dan 1 biljoen

Tenslotte is het nieuws tot ons gekomen, dat er een EU investeringsfondsje zal worden opgetuigd van 200 miljard, waarmee allerlei projecten worden gefinancierd in de landen die aan de grond zijn gelopen zoals Griekenland en…. Spanje. Bovendien wordt ons doodleuk medegedeeld, dat dit geld misschien wel uit dat ESM-fonds wordt gehaald.

Wij storten als Belastingbetaler om te beginnen 40 miljard in een fonds, waar we TOTAAL geen zeggenschap over hebben.

Vervolgens worden de miljarden doorgesluisd naar landen die projecten optuigen, waar wij NIETS aan hebben. Bij mislukking (en dat gaat gebeuren!) van die projecten, moet er worden afgeschreven en kan het via de ESM op ons, hardwerkende belastingslaven worden verhaald.”

Als wij het ESM-verdrag ratificeren, betekent dit dat onze regering alleen een “onnodige kostenpost” is en gewoon kan aftreden! (Ook verkiezingen zijn dan niet meer nodig!) We worden dan geregeerd door een dictatoriale machthebber!!

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/05/01/het-esm-fonds-en-het-wegsluizen-van-uw-belastinggeld

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/338888/Reacties-op-Lenteakkoord-Nederland-naar-verdoemenis.htm

http://antivenin.blogspot.com/2012/05/willen-de-esm-landverraders-opstaan.html

http://www.artikel7.nu/politiek/esm-de-moeder-aller-staatsgrepen.html

Advertenties