DE RODE LOPER VAN EUROPA

Europa heeft de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie van extremisten onder de moslims en dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen

De meest beangstigende cijfers komen uit Europa. In landen zoals Groot Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland zal de komende 20 jaar het aantal moslims in absolute aantallen enorm stijgen. In Zweden en Italië zal het aantal islamieten zich zelfs meer dan verdubbelen. Kardinaal Angelo Bagnasco, president van de Italiaanse Episcopale Conferentie, waarschuwde dat Italië ‘langzaam demografische zelfmoord’ pleegt. ‘Dit zijn de laatste dagen van Europa,’ waarschuwde historicus Walter Laqueur. Een laag Europees geboortecijfer, gecombineerd met massale moslim immigratie en een vastbesloten islamistische minderheid veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.

In heel Europa krijgt de autochtone bevolking steeds minder kinderen. Voor een stabiele bevolking is een geboortecijfer van 2,1 kinderen per vrouw noodzakelijk. In de Verenigde Staten is dat ruwweg nog het geval en in Israël ligt dit beduidend hoger op 2,6. In Italië is het geboortecijfer met slechts 1,3 kinderen per vrouw het laagst. De Canadese journalist Mark Steyn, auteur van ‘Amerika Alleen’, schreef daarom dat Italië aan het einde van deze eeuw alleen nog een geografische naam is waar de oorspronkelijke bevolking uit verdwenen zal zijn.

Image

Groot Brittannië. Zo zijn de naar schatting 2,8 miljoen moslims de gehele infrastructuur van Groot-Brittannië aan het veranderen. Moskeeën, islamitische scholen, sharia-rechtbanken en islamitisch eigendom van bedrijven zijn inmiddels een integraal onderdeel geworden van de Britse samenleving. Verschillende moslimgemeenschappen zijn druk doende Groot-Brittannië om te vormen tot onafhankelijke islamitische staat onder de sharia. Moslims worden opgeroepen om alleen handel te drijven met geloofsgenoten en zich in het algemeen niets aan te trekken van de omringende samenleving. Moslims wordt afgeraden in het leger te dienen of bij de politie te gaan. Alleen aan dat wat islamitisch is mag worden deelgenomen.Uitkomsten van een onderzoek van het Britse Centre for Social Cohesion, uitgevoerd onder moslimstudenten aan 30 Britse universiteiten, laten zien dat maar liefst 32% van hen er geen enkele moeite mee heeft dat mensen in naam van de islam worden vermoord. Uit het onderzoek van de CSC kwam tevens naar voren dat 40% van de moslims de strenge Sharia wetgeving in Groot Brittannië wil invoeren en dat 1/3 van hen een wereldwijd Kalifaat op basis van de Sharia nastreeft. 54% van de ondervraagde moslims ziet daarom graag een moslimpartij in het parlement komen. In Groot Brittannië zijn nu al 85 scholen die de Sharia onderwijzen, dus hun wens begint in vervulling te gaan.De onderzoeken van het Britse CSC halen het met name door ‘links’ gepropageerde beeld dat de radicale islam door slechts een heel klein groepje nauwelijks geletterde moslims wordt aangehangen volkomen onderuit. Het tegendeel is juist het geval; vele duizenden in het Westen wonende aanhangers van de islam blijken moord en andere middelen te steunen als daarmee hun religie verdedigd en verspreid wordt.

De Britse aartsbisschop van de Anglicaanse kerk in Canterbury Rowan Williams, kwam in februari 2008 met het voorstel om deels de moslimwetgeving sharia in te voeren. Hij stelde dat het invoeren van de sharia “onvermijdelijk is om de gemeenschap te binden”. Volgens de geestelijke is de Britse wetgeving niet altijd toereikend voor moslims en worden de 1.8 miljoen moslims in het Verenigd Koninkrijk zo gedwongen te kiezen tussen staat en hun geloof. Williams kreeg zo’n beetje heel Engeland over zich heen. Hij vindt verder dat moslims de mogelijkheid moeten hebben om huwelijksconflicten of financiële zaken volgens de islamitische sharia te laten berechten.

Frankrijk. De moslims hebben al de macht overgenomen in de Noord-Franse stad Roubaix. In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen.

In Parijs bezetten en blokkeren honderden moslims hele straten om er te gaan bidden, als een provocatieve demonstratie dat zij er nu de baas zijn. Ook daar worden zij door de gevestigde politiek -ook financieel- gesteund en grijpt de politie, ondanks het feit dat de Franse wet met voeten wordt getreden, niet in.

In Frankrijk is men het inmiddels spuugzat dat moslims massaal de straten bezetten om daarop demonstratief te gaan bidden om hun ‘superioriteit’ te tonen, en heeft men vanaf 23 september 2011 hier een verbod op ingesteld. Maar daar blijken de moslims zich weinig van aan te trekken

Zweden. Net als de rest van West-Europa heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd openzet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers maar lijkt de problemen met de moslims niet meer onder controle te hebben. In de Zweedse stad Malmö heeft de politie openlijk toegegeven de stad niet langer onder controle te hebben vanwege de terreur van moslimimmigranten en dat er een toename te constateren valt van haat tegen de Joodse inwoners. Zweden is het eerste land na de Tweede Wereldoorlog waar Joden weer vluchten vanwege haat en geweld. “Wanneer Joodse families naar Israël willen vertrekken is dat niet onze zaak” aldus de burgemeester van Malmö” daarbij de ware reden negerend.  De Joodse gemeenschap in Malmö krijgt aan de lopende band antisemitische uitingen te verduren. Daaronder brandbomaanslagen, fysiek en verbaal geweld. Vrijwel alle Joodse jongeren plannen vertrek, of zijn al weg uit Malmö. Het milieu waarin deze golf van racisme en gewld kon ontstaan, komt voor rekening van de media en de overheid in Zweden. De problemen in Zweden spelen echter al veel langer en hebben te maken met de opinie en houding ten opzichte van Israël. Voor de Zweedse regering en overheden is het een uitgemaakte zaak wie verantwoordelijk is voor het voortdurende conflict in het Midden-Oosten.

Malmö wordt effectief overheerst door gewelddadige moslimbendes die nergens meer voor terugdeinzen. Een feestje, georganiseerd voor Joodse kinderen in Malmö, werd aangevallen door misdadigers die de deelnemende kinderen als “Joodse varkens” bestempelden. Anti-semitisme is terug en niet alleen in Malmö maar ook elders in Zweden. De vijandigeheid richt zich op Israël en heeft een ernstige form van anti-semitisme aangenomen veroorzaakt door de Zweedse moslimpopulatie. Een deel van de moslimpopulatie heeft de jodenhaat meegenomen uit het land van herkomst: onverdraagzaamheid jegens de Joden en Israël. Daarnaast zijn politici, kranten en zelfs kerken verantwoordelijk voor de toename van het antisemitisme vanwege de regelmatige hetze tegen de Joodse staat. Veel Zweedse moslims denken daarom dat anti-semitisme acceptabel is zien dit tevens als een vrijbrief voor gewelddadige activiteiten tegen Joden.

In dit land wordt een website waarop een cartoon van Mohammed wordt getoond onmiddellijk door de overheid van het internet gehaald terwijl een islamitische website waarop wordt opgeroepen Joden te vermoorden van diezelfde overheid ongehinderd mag doorgaan.

In Zweden zijn ongesluierde vrouwen verkracht door moslimjongeren die beweren daar het volste recht toe te hebben. De islamitische verkrachtingsbendes geloven dat verkrachting een zonde van de vrouwelijke slachtoffers is en niet van de mannelijke daders, en dat het molesteren en zelfs vermoorden van Joden, Christenen, homoseksuelen en andersdenkenden een manier is om in het paradijs te komen.

Veel van deze moslims wonen al meer dan twintig jaar in Zweden en nog spreken ze de taal niet. Zo trof een Zweeds echtpaar dat met hun vijf maanden oude zoon naar het ziekenhuis ging, een dokter aan die zij niet konden verstaan. Ze vroegen hem om een dokter die wel Zweeds kon verstaan en praten. Die dokter kwam er, maar in het medisch dossier van hun zoontje werd opgenomen dat de ouders zich schuldig hadden gemaakt aan racisme. Ambulancepersoneel wat de door de moslims beheerste stadsdelen binnen moet, durft dat nog alleen onder escorte van de politie. Verschillende kranten in Zweden melden dat een groeiend aantal autochtonen uit Malmö wegtrekken omdat zij zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis, in hun eigen stad. Ze voelen zich vluchteling in hun eigen land. Net als de rest van West-Europa heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd opengezet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers. Zolang men niet keihard tegen deze terreur optreedt, zal de situatie steeds verder uit de hand lopen. Aje Carlbom heeft na een studie over dit probleem de regering opgeroepen de immigratie onmiddellijk stop te zetten. ‘Als de Zweedse regering blijft weigeren tegen deze moslimterreur op te treden en de toestroom van immigranten niet wil stoppen, dan zal de gewelddadig escalerende situatie in Malmö “het begin van het einde” zijn.’ Aldus Carlbom.

Noorwegen. Moslimbendes terroriseren Oslo: Mannen worden er dagelijks aangevallen, beroofd en in elkaar geslagen; vele tientallen vrouwen worden er jaarlijks verkracht. Op straat wordt openlijk in drugs gehandeld. Er heerst wetteloosheid en anarchie, die zich begint te verspreiden naar andere delen van de stad. Moslimbendes en Sharia patrouilles beginnen er steeds meer de dienst uit te maken. De politie in Oslo beschouwt de stad inmiddels als verloren. Al in 2010 besteedde de Noorse krant Aftenposten -die jarenlang enkel positief over de multiculturele samenleving schreef- aandacht aan de snel verslechterende situatie in het islamitische district in Oslo. Volgens Fatima Tetouani, zelf immigrant, is Grønland (de moslimwijk in Oslo) inmiddels ‘meer moslim dan Marokko’.

De politie erkende dat iedereen het recht heeft zich veilig te voelen, maar dat ze de berovingen niet meer kunnen stopen. ‘We hebben de stad verloren…’ was hun alleszeggende verklaring.

In de afgelopen 10 jaar zijn in hartje Oslo al meer dan 4000 mensen beroofd. De laatste jaren loopt het aantal misdrijven echter de spuigaten uit. Alleen al in 2011 werden in het door moslims beheerste Grønland 51 vrouwen verkracht, twee keer zoveel als in heel 2010. De daders jagen hun weerloze slachtoffers angst aan, slaan hen in elkaar en maken ernstige (doods)bedreigingen. Volgens hoofdinspecteur Inge Sundeng zijn deze ‘ietwat vergeten slachtoffers’ steevast zwaar aangeslagen. Met ‘vergeten’ doelde ze naar alle waarschijnlijkheid op het feit dat in Noorwegen -net als in Nederland- negatieve berichtgeving over moslims zoveel mogelijk wordt vermeden en tegengehouden. Toch grijpt de overheid eindelijk in; om de verkrachtingengolf te stoppen heeft de minister van Justitie besloten het aantal politieagenten in Oslo te verdubbelen. Op de tv in Noorwegen vertelden leraren en ouders (die uit angst anoniem wilden blijven) dat de berichten over de Holocaust geboycot worden en de Joden overal de schuld van krijgen.

In 2010 werd op de Noorse televisie een documentaire uitgezonden waaruit bleek dat vooral op scholen het antisemitisme toeneemt. Leraren van scholen met een hoog percentage moslimkinderen meldden dat veel jongeren Hitler adoreren. Tijdens lessen over de Holocaust gaat er hoongelach op onder de moslimkinderen. De haat tegen Israël en de Joden is vooral na de oorlog van Israël tegen de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza in 2009, toegenomen en de Noorse intellectuelen nemen daarbij het voortouw. Heel wat politici, academeci, kunstenaars en schrijvers doen regelmatig anti-Israëlische uitspraken en spreken openlijk hun veroordeling uit over Israëls ‘verkeerde gedrag’tegenover de Palestijnen.

Denemarken. In de Deense stad Kopenhagen tiranniseren jonge immigranten de inwoners en leveren slag met de politie. Ze marcheren door de straten, schelden politieagenten uit en maken aanspraak op stadsdelen alleen voor zichzelf. De krant Copenhagen Post noemde de Deense hoofdstad de eerste “war zone”. Dagelijkse overvallen op etnische Denen en schotenwisselingen tussen de leden van jeugdbendes, die gerekruteerd worden uit migrantenfamilies, laten bij Denen diepe indruk achter, wie kan vertrekt naar het platteland, omdat de toestanden steeds erger worden. De Deense regering overweegt de eisen van islamitische organisaties om de Sharia in ‘hun wijken’ in te voeren in te willigen. Dit omvat -net als in onder andere Bagdad en Teheran- tevens de oprichting van een islamitische ‘moraalpolitie’, die er bijvoorbeeld op gaat toezien of het in de islam geldende alchoholverbod niet wordt overtreden.

Net als in Nederland mochten de Deense media jarenlang geen kwaad woord over moslims of de islam naar buiten brengen en werden alle misstanden zorgvuldig met de ‘mantel der liefde’ bedekt. Hoe genadeloos de door de Europese politici gepredikte en gebezigde tolerantie voor de autochtone bevolking inmiddels is geworden begint nu echter langzaam door te dringen tot de bevolking. Voor het eerst waarschuwen de Deense media -verwijzend naar de politie- openlijk voor een Kroatische moslimfamilie die al jaren vrijwel ongehinderd criminele maffiapraktijken kan bezigen. Om de dag komt de familie Levakovic wel met de politie in aanraking, opgeteld 203 keer in slechts één jaar tijd. Ze maken zich schuldig aan afpersing, heling, bewapende overvallen en verkrachtingen. Alle integratiepogingen zijn mislukt en de Levakovicjes zijn inmiddels de meest kostbare immigrantenfamilie van Denemarken geworden.

Nadat twee 13 en 14 jarige familieleden een 30 jarige Deense vrouw hadden verkracht was er klaarblijkelijk een grens overschreden en begonnen de Deense media de burgers eindelijk de waarheid te vertellen over de ‘cultuurverrijking’ die deze moslims het land hadden gebracht. Niettemin overweegt de Deense regering serieus moslims toe te staan om in de stadswijken waar ze inmiddels de meerderheid vormen de discriminerende en racistische Sharia wetgeving in te voeren en zelfs een islamitische moraalpolitie op te zetten, die gaat toezien op de naleving van het alcoholverbod en de verplichte gebedstijden.

België. De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt strafrechtelijk vervolgd. De studie getiteld ‘De Iris en het Kruis’ werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt en schetst een zeer duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België en Europa. De moslims zijn in Brussel echter feitelijk nu al de baas; de groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren een proces aan. Sommige delen van Brussel zijn veranderd in een getto’s waar allochtone jongeren autochtone Belgen behandelen alsof zij op hun privéterrein lopen. Ze tonen geen enkel respect voor de wetten en de waarden van het land. Dubbel geparkeerde auto’s, bestuurders die een kruispunt blokkeren om met elkaar te praten, het is allemaal de normaalste zaak van de wereld. Mensen die daar iets van durven te zeggen worden door allochtone snotapen voor rotte vis uitgemaakt of lopen het risico in elkaar geslagen te worden. Ze voelen zich altijd verongelijkt en tekortgedaan en voor niets verantwoordelijk, het is altijd de fout van iemand anders: van de overheid, van de racistische Belgen.

Volgens Mark Elchardus mede auteur van een wetenschappelijke studie naar de jeugd in Brussel,  blijkt de helft van alle jonge moslims antisemitisch te zijn. Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de islam is in Brussel niet politiek correct. Wie dat toch doet, staat met één been in de gevangenis.

Duitsland. In de Duitse plaats Ingelheim is in augustus 2008 een moskee geopend. Onder de genodigde gasten die de feestelijkheden bijwoonden bevonden zich afgevaardigden van de Duitse overheid en diverse kerkleiders. Dit maakt nog eens duidelijk hoe weinig besef men heeft van de ware bedoelingen van de moslims in Europa. De in Ingelheim ingewijde moskee draagt de naam “Fatih-Sultan-Moschee”. Deze naam is niet toevallig gekozen. De Turkse Sultan Mehmet II droeg de bijnaam “Fatih (de veroveraar). In het jaar 1453 veroverde deze christenhater het christelijke Konstantinopel, waarbij alle christenen bijeen werden gedreven en onthoofd. Het door hem aangerichte bloedbad was met geen pen te beschrijven. Niet toevallig dus de naam van deze moskee. Er is heel bewust voor deze naam gekozen! Met dit soort naamgevingen aan moskeeën wordt nog eens goed duidelijk wat de moslims werkelijk van plan zijn in Europa en worden de goede bedoelingen van de Europeanen t.o.v. hun moslimmedemens met voeten getreden. Maar pas op, vooral de islam niet te beledigen.

Volgens de op 20 augustus 1946 in Katowice (Polen) geboren de Duitse schrijver Henryk Broder laat Europa zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren. Hij zegt dat Europa niet meer in staat zal zijn het naderend onheil af te wenden en dat een vijandelijke overname niet meer te voorkomen is. In zijn boek ‘Hurra, wir kapitulieren’ laat Broder zien hoeveel vrijheid Europa al heeft opgegeven in de ijdele hoop een vijandelijke overname te voorkomen. Op verschillende plaatsen in Duitsland worden de bezwaren van islamitische ouders tegen zwemonderwijs voor meisjes geëerbiedigd. De ARD zag af van de uitzending van een documentaire over de vervolging van christenen in de Arabische wereld. Broder onttrekt zich demonstratief aan de politiek correcte hang naar harmonie, en voorziet hiermee in een grote behoefte. Hij noemt Europa ‘een vrouw in de vijfde maand van haar zwangerschap die nadenkt over het gebruik van voorbehoedsmiddelen.’Naast het feit dat zijn opmerkingen in Duitsland stormachtige bijval hebben geoogst, krijgt hij ook de meest afschuwelijke verwensingen naar zijn hoofd geslingerd vanwege zijn Joodse afkomst. Men wenst dat hij naar Israël vertrekt om daar afgeschoten te worden door de PA/PLO terreurbendes.

In de Berlijnse wijk Neukölln is te zien waarom de Duitsers zich steeds meer tegen de oprukkende islam gaan verzetten. In de wijk wonen ruim 300.000 inwoners waarvan bijna de helft migranten. Onder jongeren tot 18 jaar is het aandeel moslims zelfs 80%. De wijk is vrijwel hermetisch afgesloten van de rest van de stad, barst van geweld en houdt er zijn eigen (islamitisch) rechtssysteem op na waar politie en officiële instanties amper iets tegen durven te doen. Veel jonge immigranten zeggen openlijk dat ze later de bijstand in willen en dat ze Duitsland een mooi land vinden, maar dat de Duitsers ‘storend’ zijn.

Naast openlijke Duitservijandigheid en antisemitisme blijken  islamitische leerlingen in Berlijn hun Duitse medeleerlingen te onderdrukken, terroriseren en als ‘slaaf’ te behandelen . Hierbij wordt naast psychisch ook grof lichamelijk geweld niet geschuwd. Afpersing en bedreiging van Duitse leerlingen en zelfs leraren door moslimjongeren zijn aan de orde van de dag. Veel Duitse kinderen durven amper meer naar school omdat ze volledig kapot gemaakt zijn door de islamitische terreur. In Duitsland beginnen nu zelfs de meest progressieve krachten heel langzaam te erkennen dat er wel degelijk iets helemaal fout zit met de islam en de massale immigratie. De Süddeutsche Zeitung, weidde begin november 2010 een artikel aan de dramatische situatie in Berlijn. In de Duitse hoofdstad worden autochtone jongeren dermate gediscrimineerd door moslims, dat zelfs een leering die ‘Christian’ heet maandenlang in elkaar werd geslagen omdat in zijn naam het woord ‘Christus’ zit. ‘Diegene die prestaties levert wordt voor flikker uitgemaakt en Duitse medeleerlingen voor varkensvreters,’ aldus de krant. ‘Niet-Duitse jongeren verachten Duitsers en beschouwen Duitsland alleen maar als ‘buitsamenleving’.’ Dat is exact volgens de Koran, waar een hele soera gaat over ‘de buit’, het in de naam van Allah beroven van de ongelovigen en het plunderen van hun bezittingen en landen.

In Richter Ohne Gesetz toont de jurist Wagner aan dat er al lange tijd een parallel islamitisch wetssysteem bestaat dat onze Westerse rechtsstaat stap voor stap ondermijnt. De talloze, door de politiek angstvallig doodgezwegen Sharia rechtbanken in onder andere Groot Brittannië, Duitsland, Nederland, Zweden en Frankrijk zijn daarvan het schrijnende voorbeeld. De jurist laat nauwkeurig zien waar de migratie uit islamitische staten toe zal leiden, namelijk tot het uiteindelijk onregeerbaar worden van onze landen. Imams blijken in werkelijkheid in geen enkel opzicht de ‘welwillende’ en ‘tot integratie bereid zijnde’ islamitische medeburgers te zijn. Wagner schrikt er ook niet voor terug om de hoge criminaliteit onder moslim migranten ter sprake te brengen, alsmede ook de verborgen gehouden machtsstrijd tussen Arabische criminelen en Turkse clans.De boeken van Joachim Wagner en Kirsten Heisig beschrijven een serie zeer verontrustende feiten waaruit blijkt dat het beslist niet om incidenten gaat, maar om een systematische verwoesting van ons democratische rechtssysteem door de islam.

Oostenrijk. In het Oostenrijkse Graz werd in december 2010 een 63 jaar oude Oostenrijker veroordeeld tot een geldboete van 800 euro omdat hij op zijn eigen stuk land gejodeld had en in de buurt wonende moslims zich hierdoor beledigd voelden, omdat het op hun ‘heilige’ vrijdag gebeurde en ze precies op dat moment aan het bidden waren tot Allah.

Een Turkse inwoner van Oostenrijk is vrijgesproken van kinderverkrachting omdat er volgens de rechter een lange Turkse ‘culturele traditie’ zou bestaan waarin seksueel misbruik van kinderen normaal is. Na Duitsland is Oostenrijk nu het tweede Europese land geworden waar voor islamitische migranten officieel andere wetten worden gehanteerd dan voor de rest van de bevolking. In mei 2011 besloot de deelstaat-rechtbank in het Duitse Osnabrück dat kinderverkrachtingen door Turken in Duitsland niet langer bestraft hoeven te worden, omdat deze onderdeel vormen van een eeuwenlange islamitische traditie. Een moslimgezin moest verantwoording afleggen voor het feit dat een 20 jarig mannelijk gezinslid een meisje van 11 had verkracht. ‘Is een islamitische traditie’, was het verweer van het gezin, ondanks het feit dat er in Duitsland hele andere wetten gelden voor het seksueel misbruiken van kinderen. Niettemin accepteerde de rechter deze uitleg. De dader kreeg niet eens een taakstraf opgelegd.

In Oostenrijk heeft een rechtbank een vergelijkbaar oordeel uitgesproken. In het stadje Bruck ontdekte een supermarkt medewerkster bij toeval foto’s waarop te zien was hoe een Turkse man een jongen misbruikte. Ze ging onmiddellijk naar de politie. Het openbaar ministerie werd ingeschakeld, maar de Turk krijgt géén straf. Reden: het verkrachte kind is de eigen zoon van de Turk, en het zou hier gaan om een ‘jarenlange familietraditie’. Het kind zou zich niet verzet hebben omdat hij zijn vader niet wilde ‘kwetsen’. Alle immigranten uit islamitische landen in Duitsland en Oostenrijk kunnen nu verwijzen naar deze twee gerechtelijke uitspraken en naar hartenlust ‘volgens traditie’ straffeloos kinderen misbruiken en verkrachten.

Zwitserland. Een groep moslim immigranten wil Zwitserland dwingen de nationale vlag te veranderen omdat het witte kruis op een rode achtergrond ‘de rechten van de niet christelijke overtuigingen schendt.’ Het allereerste idee om de vlag te veranderen kwam overigens uit de koker van een niet-moslim, Ivica Petrushich, de katholieke vice-president van de vereniging van immigranten Secondos Plus. ‘Het kruis past niet bij het multiculturele Zwitserland van vandaag,’ was zijn argumentatie. Meer dan 20% van de ruim 7 miljoen Zwitsers bestaat uit immigranten. Ruim 5% van hen (bijna 400.000 mensen) zijn moslim. Aangezien de Zwitsers altijd al een moeizame relatie met immigranten hebben gehad, zal de oproep om de vlag te veranderen alleen maar olie op het vuur werpen. Ongeveer de helft van de Zwitsers beschouwt zichzelf als katholiek. De huidige rode vlag met een wit kruis wordt echter in heel Zwitserland als een symbool van eenheid gezien. Ondanks de drie verschillende voertalen in Zwitserland (Duits, Frans en Italiaans) kent het land al 160 jaar geen geweld meer en is het een bastion van stabiliteit. Pas sinds moslim immigranten de basisprincipes van het land begonnen aan te vallen, zijn steeds meer Zwitsers op de rechtse, anti-islamitische Volks Partij gaan stemmen. Hoe meer aan de poten van de Zwitserse samenleving wordt gezaagd, des te harder zal daarom hun tegenreactie zijn. 160 jaar vrede en stabiliteit zullen niet zomaar worden opgegeven – niet voor Europa en ook niet voor moslims.

Tot slot Nederland. Volgens de Italiaanse journalist Guilio Meotti blijkt uit diverse internationale onderzoeken dat Nederland één van landen in Europa is waar de islamisering van de maatschappij het snelste en eenvoudigste verloopt, zo zeer zelfs dat het internationale vermaarde magazine The Economist Rotterdam als ‘een Eurabische nachtmerrie’ heeft betiteld. Amsterdam behoort samen met Brussel en Marseille tot de steden waar moslims nu al 20% tot 25% van de bevolking uitmaken. Als deze trend zich ongewijzigd doorzet is er halverwege deze eeuw vrijwel niets meer over van onze vrije hoog ontwikkelde Westerse democratie.

Nederland, met al zijn anti-discriminatie wetten, is nu al een gescheiden samenleving. De grootste moskeeën van Europa staan in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. In het Rotterdamse Zuidplein theater is een compleet balkon gereserveerd voor moslim vrouwen. Nee, dit gebeurt niet in Pakistan of Saudi Arabië, maar in een stad van waar de Amerikaanse ‘founding fathers’ de oceaan overstaken naar het nieuwe continent. The Economist -bepaald geen anti-islamitisch magazine- noemde Rotterdam niet voor niets een ‘Eurabische nachtmerrie’.

In de vier grootste steden van Nederland -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- is Mohammed (inclusief de variaties Mohamed en Muhammad) nu al de meest gekozen babynaam.

Ik denk dat ik hier helemaal niet met voorbeelden hoef te komen. Iedereen met een beetje gezond verstand weet bliksemsgoed dat islamisering in Nederland volop aan de gang is! Ik citeer alleen wat Wakkerpedia schrijft: “De tsunami van moslims in Nederland zorgt voor een scherpe stijging van de criminaliteit, de belastingen, en de verloedering van onze normen en waarden. Elke hoofddoek is een opruiende spandoek, elke minaret een opgestoken vinger, elke groezelige haatbaard een klap in ons gezicht, en elke Koran een verspilling van wc-papier. Dit noemen we in het kort islamisering.”

Europa dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. Volgens de voormalige Britse premier Tony Blair heeft het terrorisme niets met de islam te maken. In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet is met ‘enkele’ fundamentalisten.

In Groot Brittannië bevinden zich al 80 Sharia rechtbanken die als een vorm van legale apartheid naast de bestaande wetgeving opereren. Deze islamitische rechtbanken zijn gebaseerd op de verwerping van het principe van de onschendbaarheid van de mensenrechten. Zo formaliseren deze rechtbanken de ‘talaq’, de verstoting van een vrouw door haar man, en daarnaast polygamie, het recht om vrouwen (gewelddadig) te ‘tuchtigen’ en het recht om huwelijken met niet-moslims te verbieden. Radicale moslims in Groot-Brittannië hebben in wijken door heel het land posters opgehangen, die verklaren dat in de betreffende buurt de regels van de sharia gelden. Dat melden diverse Britse media op 28 juli 2011. Op de aanplakbiljetten staat: ‘U betreedt een Sharia-zone. Islamitische regels worden afgedwongen.’ Op de gele stickers staan de regels waaraan bezoekers van de wijken zich moeten houden: geen alcohol, niet gokken, geen muziek of concerten, geen drugs, niet roken, en geen porno of prostitutie

In onze tijd zijn we getuige van de zelf-uitroeiing van de Europese beschaving, die de bakermat vormde van het huidige moderne tijdperk. In zijn nieuwe bestseller ‘Civilization’ schrijft de hoog in aanzien staande Harvard historicus Niall Ferguson: ‘Als de moslimbevolking in Groot Brittannië jaarlijks met 6,7% blijft doorgroeien (zoals tussen 2004 en 2008 het geval was), dan stijgt hun aandeel van krap 4% in 2008 naar 8% in 2020, 15% in 2030, 28% in 2040 en voorbij de 50% in 2050.’

Image

EU

Terwijl in steeds meer landen binnen de Europese Unie de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaan de (niet democratisch gekozen leiders) in Brussel  onverminderd door met het islamiseren van Europa. Vanaf 1 januari 2011 hebben de inwoners van Bosnië en Albanië geen visums meer nodig om de Europese landen binnen te komen. Omdat Macedonië, Servië en Montenegro in 2010 dezelfde priviliges kregen, betekent dit dat in slechts twee jaar tijd nog eens 7 miljoen moslims vrije toegang hebben gekregen tot Europa. Ook de inwoners van de door de NAVO gecreëerde en beschermde islamitische maffiastaat Kosovo – zullen naar verwachting in de nabije toekomst eveneens geen visums meer nodig hebben.

Europa loopt daarom het enorme risico alle kostbare elementen van onze beschaving kwijt te raken: menselijke waardigheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijheid van geweten, rechtvaardigheid, en de scheiding van staat en kerk – herstel: moskee. Tientallen Europese journalisten, cartoonisten en schrijvers worden regelmatig met de dood bedreigd door moslims als ze hier over ‘durven’ schrijven. Uit de laatste WikiLeaks documenten blijkt dat minstens 35 Guantanamo terroristen geradicaliseerd werden in moskeeën in Londen, alvorens ze erop uit werden gestuurd om het Westen te bevechten.

De islam wordt door de politiek, media en allerlei organisaties, nog steeds in een te gunstig daglicht gesteld. Zelfs de Westerse universiteiten worden omgekocht met ladingen petrodollars en voeren steeds meer islamitische studieprogramma’s in die worden geleid door professoren die enkel de loftrompet steken over de islam. Een compleet legioen advocaten-zowel islamitische als ingehuurde- doet er alles aan om islamcritici te intimideren of het zwijgen op te leggen. Ook de media- mogelijk steeds meer afhankelijk van de genereuze advertentiegelden van islam lobbyisten- blaast hetzelfde deuntje mee.

Binnen de Europese Unie is ophef ontstaan over een agenda die de Europese Commissie eind 2010 op 21.000 middelbare scholen in Europa onder scholieren heeft verspreid. Hierin zijn de christelijke feestdagen weggelaten terwijl wel de feestdagen van onder meer moslims, hindoes en sikhs terug te vinden zijn. Volgens de Europese Commissie is er sprake van een tamelijk grove fout. Maar wie gelooft nog dat er hier sprake is van een fout? Bewuste opzet lijkt meer voor de hand te liggen. Het gaat om 3.2 miljoen agenda’s. Kosten ruim 5 miljoen euro.

Vrijwel alle politici en media in het Westen doen de grootste moeite om iedere link tussen de islam, moslims, moskeeën en terrorisme te bagatelliseren, te ontkennen of te negeren. Volgens de Iraanse dubbelagent Reza Khalili, die door wist te dringen tot de Iraanse Revolutionaire Garde, is dat bepaald geen goed idee, aangezien hij zelf deel uitmaakte van een enorme operatie om via moskeeën in Europa en de VS in het Westen geboren moslims over te halen tot extremisme en via de veilige havens die moskeeën hier zijn terroristen te werven en het islamitische terrorisme te financieren. Khalili werkte voor zowel de Iraanse Revolutionaire Garde als de Amerikaanse CIA en schreef zijn wederwaardigheden in een onthullend nieuw boek getiteld ‘A Time to Betray’ (Een tijd om te verraden).Volgens Khalili worden moskeeën gebruikt als recruteringscentra, voor bijeenkomsten achter gesloten deuren waar geld en wapens worden overgedragen en terreurplannen worden opgesteld. Moskeeën bieden een veilig onderdak waar men naar hartelust kan recruteren, trainen, en de ideologie preken van het martelaarschap, waardoor velen worden verbonden met en geleid door terreurgroeperingen.

De zegevierende opmars van de islam tot het hart van de christelijke centra in het Westen te exporteren is in volle gang. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen van christelijke huize. Volgens ingewijden staat de islamitische vulkaan in Europa op barsten. Duizenden ‘slapende cellen’ wachten op orders van ‘hoger hand’ om van leer te trekken tegen Europa dat dacht de dans te ontspringen. Het gaat om geloofsfanaten die niets presteren behalve wanneer het gaat om het maken van bommen om daarmee onschuldigen de dood in te jagen. Het zijn extremisten die zonder het te beseffen, bezig zijn de islam om zeep te helpen. De islam kan niet overleven puur vanwege het feit dat ze niets presteren zonder de hulp van het westen.

http://www.amsterdampost.nl/wij-zijn-de-islam-verzet-is-zinloos/

http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm

http://ejbron.wordpress.com/category/islamisering/